vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 tập dượt 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 116: Luyện tập dượt công cộng là tiếng giải Vở bài xích tập dượt Toán 5 tập dượt 2 trang 37, 38 hùn những em học viên rèn luyện những dạng bài xích về tính chất diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương. Lời giải tiếp sau đây bám sát công tác học tập, mời mọc những em nằm trong xem thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 115: Thể tích hình lập phương

Bài tập dượt Toán lớp 5 bài xích 116 là Hướng dẫn giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 2 trang 37, 38. Lời giải bao hàm những thắc mắc với đáp án cụ thể cho tới từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con trẻ của mình tiếp thu kiến thức ôn luyện, gia tăng tận nhà.

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 116 Câu 1

Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a. Chiều lâu năm 0,9m, chiều rộng lớn 0,6m, độ cao 1,1m.

b. Chiều lâu năm 4/5dm, chiều rộng lớn 2/3dm, độ cao 3/4dm

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt mày lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật = chu vi mặt mày lòng × độ cao.

- Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật = chiều lâu năm × chiều rộng lớn × độ cao.

Bài giải

a. Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(0,9 + 0,6) ⨯ 2 = 3 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

3 ⨯ 1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

0,9 ⨯ 0,6 ⨯ 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Đáp số: a. 3,3m2 ; 0,594m3

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 116 Câu 2

Một hình lập phương với cạnh 3,5dm. Tính diện tích S toàn phần và thể tích của hình lập phương ê.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích toàn phần hình lập phương = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích hình lập phương = cạnh × cạnh × cạnh.

Đáp án

Diện tích một phía hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

12,25 ⨯ 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 ⨯ 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số:

Diện tích toán phần 73,5dm2;

Thể tích 42,875dm3

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 116 Câu 3

Xem thêm: vẽ conan chibi

Biết thể tích của hình lập phương vì chưng 27cm3. Hãy tính diện tích S toàn phần của hình lập phương ê.

Hướng dẫn: cũng có thể dò la chừng lâu năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp demo theo lần lượt với những số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

- Tìm chừng lâu năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp demo theo lần lượt với những số đo 1cm, 2cm, …

Hình lập phương chừng lâu năm cạnh là a rất có thể tích là V = a × a × a.

- Tính diện tích S toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Bài giải

- Nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là:

2 ⨯ 2 ⨯ 2 = 8 (cm3) (loại)

- Nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là:

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương với cạnh lâu năm 3cm.

Diện tích một phía hình lập phương là:

3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

9 ⨯ 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54cm2

Vở bài xích tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài xích 116 Câu 4

Tính thể tích của khối mộc với dạng như hình bên:

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Phương pháp giải:

- Tìm thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm.

- Tìm tổng số khối mộc hình lập phương cạnh 1cm với nhập khối mộc vẫn cho tới.

- Thể tích khối mộc = thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm × tổng số khối mộc hình lập phương cạnh 1cm.

Đáp án

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5

Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3)

Số hình lập phương tạo nên trở nên khối gỗ:

3 ⨯ 2 = 6 (hình)

Thể tích khối mộc là:

1 ⨯ 6 = 6 (cm3)

Đáp số: 6cm3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 117: Luyện tập dượt công cộng (tiếp theo)

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5, mời mọc chúng ta xem thêm tăng những chuyên nghiệp mục:

 • Toán lớp 5
 • Lý thuyết Toán 5
 • Giải bài xích tập dượt Toán lớp 5
 • Đề ganh đua thân thích kì 2 lớp 5

..........................

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn rất có thể xem thêm Giải bài xích tập dượt SGK Toán 5 trang 123: Luyện tập dượt công cộng hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục đích đưa đến cho tới học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì unique nhất.

Xem thêm: vẽ lông vũ

Giải bài xích tập dượt Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

 • Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 76: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Giải bài xích tập dượt Thể tích hình lập phương

 • Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích S hình lập phương
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 115: Thể tích hình lập phương
 • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương (có đáp án)
 • Toán lớp 5 trang 122, 123: Thể tích hình lập phương