ty gia euro hom nay

Tỷ giá chỉ EUR bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 22:55:12 14/09/2023

Chuyển thay đổi triệu Euro (EUR) và VNĐ (VNĐ)

Tỷ giá chỉ triệu Euro thời điểm hôm nay là 1 EUR = 25.942,28 VND. Tỷ giá chỉ tầm EUR được xem kể từ tài liệu của 40 ngân hàng (*) sở hữu tương hỗ thanh toán giao dịch triệu Euro.

Bạn đang xem: ty gia euro hom nay

1 EUR = 25.942,28 VND

(Tỷ giá chỉ Trung bình: 1 EUR = 25.942,28 VND, 22:55:12 14/09/2023)

(*) Các ngân hàng gồm những: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, chỉ bảo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, CBBank, Đông Á, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân hàng Quốc Dân NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem tăng đối chiếu tỷ giá chỉ EUR

Bảng tỷ giá chỉ triệu Euro (EUR) bên trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ triệu Euro tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá chỉ cao nhất; màu đỏ ứng với giá chỉ thấp nhất vô cột.

Xem tăng tóm lược tình hình tỷ giá chỉ EUR thời điểm hôm nay ở mặt mày dưới

Đơn vị: đồng

Ngân hàngMua chi phí mặtMua fake khoảnBán chi phí mặtBán fake khoản
ABBank25.368,0025.470,0026.655,0026.740,00
ACB25.598,0025.701,0026.347,0026.347,00
Agribank25.654,0025.757,0026.368,00
Bảo Việt25.325,0025.596,0026.305,00
BIDV25.514,0025.583,0026.725,00
CBBankcdspdongnai.edu.vnwebgiá.comxem bên trên cdspdongnai.edu.vn
Đông Áwebgiá.comwebgiá.comxem bên trên cdspdongnai.edu.vnwebgiá.com
Eximbankxem bên trên cdspdongnai.edu.vnweb giáwebgiá.com
GPBankcdspdongnai.edu.vnweb giáweb giá
HDBankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
Hong Leongcdspdongnai.edu.vnxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
HSBCweb giáwebgiá.comweb giácdspdongnai.edu.vn
Indovinawebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
Kiên Longweb giáweb giáwebgiá.com
Liên Việtweb giáwebgiá.com
MSBxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
MBcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnwebgiá.com
Nam Ácdspdongnai.edu.vnwebgiá.comcdspdongnai.edu.vn
NCBcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnweb giácdspdongnai.edu.vn
OCBweb giácdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnweb giá
OceanBankxem bên trên cdspdongnai.edu.vnweb giá
PGBankxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
PublicBankweb giácdspdongnai.edu.vnwebgiá.comweb giá
PVcomBankcdspdongnai.edu.vnwebgiá.comcdspdongnai.edu.vnweb giá
Sacombankxem bên trên cdspdongnai.edu.vnwebgiá.comcdspdongnai.edu.vnxem bên trên cdspdongnai.edu.vn
Saigonbankxem bên trên cdspdongnai.edu.vnweb giácdspdongnai.edu.vn
SCBcdspdongnai.edu.vnweb giáxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
SeABankweb giáwebgiá.comcdspdongnai.edu.vnweb giá
SHBweb giácdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
Techcombankcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnxem bên trên cdspdongnai.edu.vn
TPBxem bên trên cdspdongnai.edu.vnwebgiá.comwebgiá.com
UOBcdspdongnai.edu.vnweb giácdspdongnai.edu.vn
VIBcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnweb giá
VietABankcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnwebgiá.com
VietBankxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnxem bên trên cdspdongnai.edu.vn
VietCapitalBankweb giáweb giáwebgiá.com
Vietcombankxem bên trên cdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
VietinBankcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vnwebgiá.com
VPBankwebgiá.comcdspdongnai.edu.vncdspdongnai.edu.vn
VRBwebgiá.comcdspdongnai.edu.vnxem bên trên cdspdongnai.edu.vn

Xem thêm: cỏ 4 lá vẽ

Dựa vô bảng đối chiếu tỷ giá chỉ EUR bên trên 40 ngân hàng phía trên, Webgia.com xin xỏ tóm lược tỷ giá chỉ theo gót 2 group chủ yếu như sau:

Ngân mặt hàng mua triệu Euro (EUR)

+ Ngân mặt hàng VietinBank đang được mua sắm chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 25.146,00 VND

+ Ngân mặt hàng VietinBank đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 25.156,00 VND

+ Ngân mặt hàng MSB đang được mua sắm chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 25.751,00 VND

+ Ngân mặt hàng Đông Á đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 25.800,00 VND

Ngân mặt hàng bán triệu Euro (EUR)

+ Ngân mặt hàng Nam Á hiện tại đang bán chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 26.218,00 VND

+ Ngân mặt hàng VIB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ thấp nhất là: 1 EUR = 26.238,00 VND

+ Ngân mặt hàng OCB hiện tại đang bán chi phí mặt mày triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 26.950,00 VND

+ Ngân mặt hàng MSB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng triệu Euro với giá chỉ cao nhất là: 1 EUR = 26.830,00 VND

Tỷ giá chỉ triệu Euro - Tỷ giá chỉ EUR tiên tiến nhất thời điểm hôm nay 15/09/2023 - Web giá

4.0 bên trên 731 tiến công giá

Xem thêm: vẽ tàu titanic