từ trái nghĩa tiếng anh

Trau dồi kể từ vựng giờ Anh qua loa những cặp kể từ ngược nghĩa giờ Anh là cơ hội học tập 1 tuy nhiên được 2, khiến cho bạn bổ sung cập nhật vốn liếng kể từ vựng hiệu suất cao. Vậy nên bên dưới đó là một vài cặp kể từ giờ Anh phổ biến được dùng nhập quy trình tiếp xúc từng ngày hao hao trong số đề đua thực chiến. Bỏ túi tức thì cỗ kể từ vựng này nhằm học tập luyện đua giờ Anh hiệu suất cao chúng ta nhé!

Bạn đang xem: từ trái nghĩa tiếng anh

Các cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia
Các cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia 2022!

I. Từ ngược tức thị gì?

Từ ngược nghĩa nhập giờ Anh – Antonym là những kể từ vựng ý nghĩa ngược ngược trọn vẹn, những kể từ vựng cơ ý nghĩa trái lập nhau, tương phản nhau. Vậy nên những kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh dùng để làm đối chiếu sự vật, vụ việc, hiện tượng kỳ lạ nhập cuộc sống thường ngày. Ví dụ cụ thể:

  • big – small: to tướng – nhỏ
  • off – on: nhảy – tắt
  • night – day: ngày – đêm
  • push – pull: đẩy – kéo

II. Cách tạo ra cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh

Để tạo ra các cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh, cơ hội giản dị và đơn giản nhất chúng ta nên dùng cơ đó là tăng những chi phí tố nhập trước kể từ vựng:

Tiền tố Ví dụ
Tiền tố “dis-”
 • Agree disagree
 • Appear disappear
Tiền tố “in-”
 • Discreet indiscreet
 • Decent indecent
Tiền tố “mis-”
 • Behave misbehave
 • Trust mistrust
Tiền tố “un-”
 • Fortunate unfortunate
 • Forgiving unforgiving
Tiền tố “non-”
 • Sense nonsense
 • Entity nonentity

III. Phân loại những cặp kể từ ngược nghĩa

Các cặp kể từ ngược nghĩa được phân loại theo đuổi 3 group ví dụ sau:

Phân loại Ví dụ
Nhóm 1: Các kể từ ngược nghĩa giờ Anh không tồn tại điểm công cộng về cấu hình (Complementary Antonyms) Những kể từ nhập cặp kể từ hoàn toàn có thể đứng riêng rẽ lẻ cùng nhau.
 • big – small: to tướng – nhỏ
 • off – on: nhảy – tắt
 • night – day: ngày – đêm
 • push – pull: đẩy – kéo
Nhóm 2: Các cặp tính kể từ ngược nghĩa giờ Anh không tồn tại điểm công cộng cùng nhau về cấu hình ➡ Những kể từ này phải nằm trong tồn bên trên nhằm biểu thị chân thành và ý nghĩa của nhau (Relational Antonyms).
 • above – below: bên trên – dưới
 • doctor – patient: bác bỏ sĩ – bệnh dịch nhân
 • husband – wife: ck – vợ
 • give – receive: mang đến – nhận
Nhóm 3: Các cặp tính kể từ ngược nghĩa giờ Anh đem nghĩa đối chiếu (Graded Antonyms).
 • hard – easy: khó khăn – dễ
 • happy – wistful: niềm hạnh phúc – bâng khuâng
 • fat – slim: mập – gầy
 • warm – cool: rét – lạnh

IV. Các cặp kể từ ngược nghĩa phổ biến nhất hiện nay nay

1. Các cặp kể từ ngược nghĩa thông dụng

Bỏ túi tức thì những cặp kể từ ngược nghĩa phổ biến nhất lúc này được dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc giờ Anh hao hao trong số bài xích đua giờ Anh thực chiến!

Các cặp kể từ ngược nghĩa thông dụng Ý nghĩa Ví dụ
Smooth >< rough trơn mượt – xù xì
 • The new highway surfaces were smooth as silk.
 • The old highway surfaces were rough as toad skin.
Soft >< hard mềm – cứng
 • This ground was soft and dry.
 • This ground was hard and dry.
 Strong >< weak mạnh – yếu
 • She was a strong swimmer.
 • She was a weak swimmer.
Young >< old già – trẻ
 • Her boyfriend’s very young.
 • Her boyfriend’s very old.
 Thick >< thin dày – mỏng
 • That wall is so sánh thick.
 • That wall is so sánh thin.
Tight >< loose chặt – lỏng
 • You tie the rope tight.
 • You tie the rope loose.
 Warm >< cool ấm- lạnh
 • He looks so sánh warm.
 • He looks so sánh cool.
Wet >< dry ẩm ướt sũng – thô ráo
 • Your house is so sánh wet.
 • Your house is so sánh dry.
Light >< dark sáng – tối
 • That room is so sánh dark.
 • That room is so sánh light.
Long >< short dài – ngắn
 • I lượt thích girls with long hair.
 • I lượt thích girls with short hair.
Wide >< narrow rộng – hẹp
 • You should rent a wide room.
 • you should rent a narrow room.
High >< low cao – thấp
 • My grandfather’s garden is surrounded by a high wall.
 • My grandfather’s garden is surrounded by a low wall.
Tall >< short cao – thấp
 • My teacher said Nam is too tall.
 • My teacher said Nam is too short.
Many >< few nhiều – ít
 • There are too many apples in the basket.
 • There are few apples in the basket.
Rich >< poor giàu – nghèo
 • After the Covid-19 pandemic, he was very rich.
 • After the Covid-19 pandemic, he was very poor.
 Safe >< dangerous an toàn – nguy hiểm hiểm
 • The most dangerous place is the safest place.
Single >< Married độc thân thuộc – vẫn kết hôn
 • My aunt is still single.
 • My aunt is married.
Full >< empty đầy – rỗng rỗng
 • My stomach is full.
 • My stomach is emty.
Good >< bad tốt – xấu
 • He’s the bad guy.
 • He’s the good guy.

2. Các cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia

Prep gửi cho tới chúng ta những cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia phổ biến, xuất hiện nay thông thường xuyên nhập đề đua thực chiến:

Các cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia Ý nghĩa Ví dụ
profound >< superficial uyên bác bỏ >< nông cạn
 • Watching TV makes a full amn, meditation a profound man, discourse a clear man
 • She has got a superficial wound.
shout >< whisper la hét  >< thì thầm
 • When she shouts, give a haul on the rope.
 • I spoke to tướng her in a whisper.
addicted to tướng >< indifferent to nghiện, yêu thương mến, hào hứng >< thờ ơ
 • He is addicted to tướng sport. 
 • Individuals have become indifferent to the suffering of other people.
stable >< temporary ổn lăm le >< tạm thời
 • It is too late to tướng lock the stable window when the steed is stolen.
 • I got a temporary task.
impediment >< advantage cản trở >< thuận lợi
 • He has an impediment in language.
 • Is there any advantage in getting there as soon as possible?
get into hot water >< stay safe gặp trở quan ngại hoặc trở ngại >< an toàn
 • They’ll get into hot water if the teacher hears about this.
 • Stay safe till the next flight, please.
on the safe side >< careless cẩn thận vẫn tiếp tục chất lượng rộng lớn >< bất cẩn
 • It is indeed the best to tướng be on the safe side
 • One careless transition loses the whole game.
punish >< reward phạt >< thưởng
 • According to tướng present law, the governments can only punish smugglers with small fines.
 • Morality is to tướng herself the best reward.
at a loose over >< occupied rảnh rỗi >< bận rộn
 • I was at a loose end so sánh I decided to tướng go see an old film.
 • He occupied himself in collecting stickers.
hit the roof >< remain calm giận dữ >< lưu giữ bình tĩnh
 • Mary will hit the roof when I tell him you’ve gone off.
 • Stay to tướng remain calm.
celibate >< married độc thân thuộc >< vẫn kết hôn
 • They are not required to tướng be celibate.
 • A young fellow married is a man that’s married
identical >< different giống >< khác
 • I’ve got three identical Black suits.
 • Trying to tướng say and doing are two different things.
anxiety >< confidence lo lắng >< tự động tin
 • The teacher praised john for his anxiety for knowledge
 • Confidence is a plant of slow development.
as fresh as daisy >< lethargic khỏe mạnh hoặc tươi tắn như hoa >< thơm mê
 • The climate made her listless and lethargic.
waste >< save lãng phí >< tiết kiệm
 • Don’t waste life in misgivings and fears.
 • To save time is to tướng expand life.
at first hand >< indirectly trực tiếp >< loại gián tiếp
 • They were invited indirectly through an intermediary.
cut the apron strings >< relied on others không còn phụ thuộc nhập cha mẹ >< tùy theo người khác
 • You’re 30 years old, and you still haven’t cut the apron strings 
 • She relied on her endemic cunning to tướng survive.
speak highly for >< express disapproval of được nhận xét cao >< tỏ bày sự phản đối
 • That has to speak highly for the way in which the operating system does its internal calculations and comes up with the answers.
 • He expressed his disapproval of the proceedings by walking out.
out of work >< employed thất nghiệp >< đem việc làm
 • I’m out of work rightnow.
 • Lose not time; be always employed in something advantageous; cut off all unnecessary actions
lend colour to tướng >< gave no proof of làm gì nhằm tăng tính xác thực, minh chứng >< ko thể hiện vì thế chứng
 • The wounds on the prisoner’s arm lend colour to his adventure that he was beaten by his fellow criminals.
 • He gave no proof of these điện thoại tư vấn.

3. Các cặp kể từ ngược nghĩa theo đuổi bảng chữ cái

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản A:

Above: trên Below: dưới
All: vớ cả None: ko chút nào
Add: thêm/ nằm trong vào Subtract: trừ
Alive: sống Dead: chết
Alone: đơn độc, đơn độc Together: nằm trong nhau
Asleep: buồn ngủ Awake: tỉnh táo

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản B:

Back: phía sau Front: phía trước
Beautiful: xinh đẹp Ugly: xấu
Before: trước After: sau
Begin: bắt đầu End: kết thúc
Big: to Small: nhỏ
Buy: mua Sell: bán
Build: xây Destroy: phá
Bright: sáng Dark: tối

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản C:

Cool: lạnh Warm: ấm
Clean: sạch Dirty: bẩn

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản D:

Dark: tối Light: sáng
Difficult: khó Easy: dễ
Dry: khô Wet: ướt
Day: ngày Night: đêm
Deep: sâu Shallow: nông

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản E:

East: đông West: tây
Empty: trống Full: đầy
Enter: lối vào Exit: lối ra
Even: chẵn Odd: lẻ
Early: sớm Late: muộn

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản F:

Fact: sự thật Fiction: điều hư đốn cấu
Fat: mập Thin: gầy
First: đầu tiên Last: cuối cùng
Front: trước Back: sau
Full: đầy Empty: rỗng

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản G:

Get: nhận được Give: mang đến, biếu, tặng
Good: tốt Bad: xấu

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản H:

High: cao Low: thấp
Hot: nóng Cold: lạnh
Happy: sung sướng vẻ Sad: buồn
Hard-working: siêng chỉ Lazy: Lười biếng

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản I:

Inside: trong Outside: ngoài
Interesting: thú vị Boring: buồn chán

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản L:

Leave: rời đi Stay: ở lại
Left: trái Right: phải
Lound: ồn ào Quiet: yên lặng lặng
Laugh: cười Cry: khóc
Love: yêu Hate: ghét

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản M:

Most: hầu hết Least: không nhiều nhất
Modern: hiện nay đại Traditional: truyền thống
Many: nhiều Few: ít

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản N:

Near: gần Far: xa
New: mới Old: cũ
North: bắc South: nam

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản O:

On: bật Off: tắt
Open: mở Close: đóng
Over: trên Under: dưới
Old: cũ New: mới

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản P:

Part: phần, cỗ phận Whole: toàn bộ
Play: chơi Work: làm
Private: riêng biệt, cá nhân Public: công cộng, công cộng
Push: đẩyvào Pull: kéo

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản R:

Raise: tăng Lower: giảm
Right: đúng Wrong: sai
Rich: giàu Poor: nghèo

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản S:

Sad: buồn Happy: vui
Safe: an toàn Dangerous: nguy hiểm hiểm
Same: tương đương nhau Different: không giống biệt
Sit: ngồi Stand: đứng
Sweet: ngọt Sour: chua
Soft: mềm Hard: cứng
Single: độc thân Marry: kết hôn
Strong: mạnh Weak: yếu
Straight: thẳng Crooked: xung quanh co
Smooth: nhẵn nhụi Rough: xù xì

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản T:

Through:  ném Catch: bắt lấy
True: đúng False: sai
Tight:  chặt Loose: lỏng
Tall: cao Short: thấp
Thick: dày Thin: mỏng

Các cặp kể từ ngược nghĩa chính thức bằng văn bản W:

Wide: rộng Narrow: chật hẹp
Win: tháng Lose: thua

V. Luyện luyện một vài bài xích luyện kể từ ngược nghĩa

1. Một số bài xích luyện kể từ ngược nghĩa giờ Anh thông dụng

Question 1: Their migration may be postponed if fog, clouds, or rain hides the stars.

  • A. cancelled
  • B. spoiled
  • C. continued
  • D. endangered

Question 2: You need to tướng dress neatly and elegantly for the interview. The first impression is very important.

  • A. formally
  • B. shabbily
  • C. untidy
  • D. comfortably

Question 3: Why are you being so sánh arrogant?

  • A. snooty
  • B. humble
  • C. cunning
  • D. naive

Question 4: His policies were beneficial to tướng the economy as a whole.

  • A. harmless
  • B. crude
  • C. detrimental
  • D. innocent

Question 5: Which of these is the opposite of straight?

  • A. beautiful
  • B. rooked
  • C. definite
  • D. self-conscious

Để coi đáp án cụ thể 5 câu bài xích luyện bên trên, chúng ta có thể tải về tức thì tệp tin 300+ bài xích luyện kể từ ngược nghĩa ở nội dung bài viết bên dưới nhé:

300+ bài xích luyện kể từ ngược nghĩa giờ Anh chuẩn chỉnh format đề THPTQG môn Anh

2. Bài luyện nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia

Tổng phù hợp một vài bài xích luyện về những cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc gia. Các bài xích này đều được trích xuất nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia minh họa + thực chiến kể từ 2019 – 2022. Luyện những bài xích luyện này thuần thục nhằm hoàn toàn có thể thực hiện dạng bài xích lần kể từ đồng nghĩa/ ngược nghĩa nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia hiệu quả!

Đề minh họa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2022:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2022
Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2022

ĐÁP ÁN: 

Xem thêm: cách vẽ rong biển

1. A. Different from each other

2. B. interesting

Đề đầu tiên giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2021:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2021

ĐÁP ÁN: 

1. A. shy

2. A. Fail to tướng learn how to tướng use it

Đề minh họa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2021:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2021

ĐÁP ÁN: 

1. A. untidily

2.A. Considerably benefited

Đề đầu tiên giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2020:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2020

ĐÁP ÁN: 

 1. A. gentle
 2. C. remain calm
 3. C. relaxing
 4. B. concealed the plan
 5. B. unclear

Đề minh họa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2020:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2020

ĐÁP ÁN: 

1. C. avoid

2.B. raised

Đề đầu tiên giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2019:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2019

ĐÁP ÁN: 

1. D. hateful

2.B. raised

3. D.pay attention to

Đề minh họa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2019:

Dạng bài xích kể từ ngược nghĩa giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2019

ĐÁP ÁN: 

1. C. encourages

2. A. regularly

VI. Lời kết

Vậy là với toàn bộ những thông tin  bên trên, Prep vẫn gửi cho tới chúng ta những cặp kể từ ngược nghĩa nhập giờ Anh đua trung học phổ thông Quốc Gia và tổ hợp bài xích luyện áp dụng nhập đề đua test và minh họa kể từ 2019 – 2022 hùn chúng ta ôn luyện đơn giản rộng lớn. 

Nếu mình muốn học tập tăng những kiến thức và kỹ năng bên trên nhằm đoạt được điểm số nhập kỳ đua giờ anh thpt vương quốc thì nên xem thêm tức thì khóa đào tạo luyện đua giờ anh thpt quốc gia nhé !

Xem thêm: hình vẽ về tình yêu bằng bút chì