truyen nu phu

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu sẽ rất cần vật lộn nhằm thám thính lối sống sót vô toàn cầu của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ cần đương đầu với rất nhiều thách thức và nguy khốn như tấn công nhau, đối đầu và cạnh tranh với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, thám thính cơ hội rời xa những phái nam chủ yếu hoặc phái đẹp chủ yếu ghen tuông tuông và gian ác.

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10

Bạn đang xem: truyen nu phu

5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cửu Châu Đại Nhân

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khả Ái Tiểu Mang Quả

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.6/10

17K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yêu Hoàng

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 86
Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

7.2/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thốn Tâm Vô Nghi

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 9
Thập Niên 70 Con Trai Vai tàn ác Nhặt Ve Chai Nuôi Tôi

Thập Niên 70 Con Trai Vai tàn ác Nhặt Ve Chai Nuôi Tôi

7/10

9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diêm Tiểu Ngũ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Hệ Thống Ngược Tra Nam

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhật Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 66
Mang Kho Hàng Ga Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Mang Kho Hàng Ga Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

7.3/10

8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhiên Nhiên An

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

7.8/10

8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngư Tiểu Đồng

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 70 tàn ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

Xuyên Đến Thập Niên 70 tàn ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tài Thần Thiên Kim

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 24
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

7.3/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 22
Nữ Phụ Độc tàn ác Hoang Mang

Nữ Phụ Độc tàn ác Hoang Mang

7.1/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Khoả Ninh Mông

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dyem

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 7
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

C50

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10

5.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

C50

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

13.7K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

C86

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.6/10

17K

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế

Xem thêm: truyen xuyen khong full

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

C9

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

7.2/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 70 Con Trai Vai tàn ác Nhặt Ve Chai Nuôi Tôi

C50

Thập Niên 70 Con Trai Vai tàn ác Nhặt Ve Chai Nuôi Tôi

7/10

9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hệ Thống Ngược Tra Nam

C66

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mang Kho Hàng Ga Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

C50

Mang Kho Hàng Ga Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

7.3/10

8.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

C50

Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

7.8/10

8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Đến Thập Niên 70 tàn ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

C24

Xuyên Đến Thập Niên 70 tàn ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

C22

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

7.3/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Phụ Độc tàn ác Hoang Mang

C4

Nữ Phụ Độc tàn ác Hoang Mang

7.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

C7

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

7.7/10

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.6/10

Livestream Mắng Người Hộ Tôi Bất Ngờ Hot Trên Mạng Rồi!

7.2/10

Thập Niên 70 Con Trai Vai tàn ác Nhặt Ve Chai Nuôi Tôi

7/10

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

Mang Kho Hàng Ga Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

7.3/10

Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

7.8/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 tàn ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

7.3/10

Nữ Phụ Độc tàn ác Hoang Mang

Xem thêm: phế đế vi phi

7.1/10

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10