truyện dam mỹ

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được viết lách với cùng một phong thái romantic, nhẹ dịu, đẫy tình yêu và tế bào mô tả những tình tiết tình thương trong số những anh hùng phái mạnh vô cùng cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng đều có những truyện Đam Mỹ được viết lách với phong thái tráng lệ, triệu tập nhập việc thể hiện tại những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của anh hùng.

Beta

Beta

7.4/10

Bạn đang xem: truyện dam mỹ

2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: ác ôn Ý Nhập Mộng

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Vinh Khô Hoa Niên

Vinh Khô Hoa Niên

7.5/10

7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhĩ Duy Hoa

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 43
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đường Tửu Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 25
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Điên Đảo Mộng Tưởng

Điên Đảo Mộng Tưởng

7.1/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: RinBaBa

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 72
Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

7.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tinh Đàm

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Võng Du

Chương 6
Trăng Tàn

Trăng Tàn

7.7/10

1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mộng Hồi

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 69
Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

7.8/10

38.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 128
Lệ Quỷ Tại Ngay Cạnh Người

Lệ Quỷ Tại Ngay Cạnh Người

7.5/10

7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Khả Liên

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 99
Có Thể Uống Một Ly Không

Có Thể Uống Một Ly Không

7.2/10

6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vọng Kha

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 163
Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

7.6/10

6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngô Cửu Điện

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 124
Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

7.2/10

4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 58
Beta

C22

Beta

7.4/10

2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vinh Khô Hoa Niên

C43

Vinh Khô Hoa Niên

7.5/10

7.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

C25

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xem thêm: hoang kim dong

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Điên Đảo Mộng Tưởng

C72

Điên Đảo Mộng Tưởng

7.1/10

1.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

C6

Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

7.4/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Trăng Tàn

C69

Trăng Tàn

7.7/10

1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

C128

Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

7.8/10

38.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lệ Quỷ Tại Ngay Cạnh Người

C99

Lệ Quỷ Tại Ngay Cạnh Người

7.5/10

7.6K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Có Thể Uống Một Ly Không

C163

Có Thể Uống Một Ly Không

7.2/10

6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

C124

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

7.6/10

6.6K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

C58

Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

7.2/10

4.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Beta

7.4/10

Vinh Khô Hoa Niên

7.5/10

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

8.1/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.4/10

Điên Đảo Mộng Tưởng

7.1/10

Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

7.4/10

Trăng Tàn

7.7/10

Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi

7.8/10

Lệ Quỷ Tại Ngay Cạnh Người

7.5/10

Có Thể Uống Một Ly Không

7.2/10

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Xem thêm: tiểu thuyết ngược

7.6/10

Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

7.2/10