trong cùng một điều kiện như nhau nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào

Câu hỏi:

17/05/2020 49,003

Bạn đang xem: trong cùng một điều kiện như nhau nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào

A. khả năng và yếu tố hoàn cảnh, trách móc nhiệm của từng người.

B. năng lực, ĐK, yêu cầu của từng người.

C. khả năng, ĐK, yếu tố hoàn cảnh từng người.

Đáp án chủ yếu xác

D. điều khiếu nại, kỹ năng, ý thức của từng người.

Đáp án: C

Lời giải: Trong và một ĐK như nhau, tuy nhiên cường độ dùng quyền và nhiệm vụ của công dân tùy thuộc vào kỹ năng, ĐK, yếu tố hoàn cảnh từng người.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bất kì công dân này nếu như đem đầy đủ những ĐK bám theo quy toan của pháp lý đều thừa hưởng những quyền công dân là nội dụng công dân đồng đẳng về

A. quyền và nhiệm vụ.

B. trách móc nhiệm pháp lí.

C. kinh tế tài chính.

D. chính trị.

Câu 2:

Việc đáp ứng tiến hành quyền đồng đẳng của công dân trước pháp lý là trách móc nhiệm của

A. Nhà nước.

B. Nhà nước và xã hội.

C. Nhà nước và pháp lý.

D. Nhà nước và công dân.

Câu 3:

Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc thù và cường độ như nhau, vô một yếu tố hoàn cảnh như nhau thì đều cần phụ trách pháp lí

A. như nhau.

Xem thêm: vẽ đèn giao thông

B. tương đương nhau.

C. khác nhau.

D. có thể không giống nhau.

Câu 4:

Trong và một yếu tố hoàn cảnh, người chỉ đạo và nhân viên cấp dưới vi phạm pháp lý với đặc thù cường độ như nhau thì người dân có phục vụ cần phụ trách pháp lí

A. nặng rộng lớn nhân viên cấp dưới.

B. như nhân viên cấp dưới.

C. nhẹ rộng lớn nhân viên cấp dưới.

D. có thể không giống nhau.

Câu 5:

Bất kì công dân này, nếu như đầy đủ những ĐK bám theo quy toan của pháp lý đều cần nộp thuế, bảo đảm an toàn Tổ quốc. Như vậy thể hiện tại công dân đồng đẳng về 

A. quyền.

B. nghĩa vụ.

C. cơ hội.

D. trách nhiệm.

Câu 6:

Biểu hiện tại này sau đây không thể hiện tại đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân?

A. Trong lớp học tập đem các bạn được không tính phí chúng ta không giống thì không

B. Trong thời bình chúng ta nam giới đầy đủ tuổi hạc cần đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược, còn chúng ta phái nữ thì không

C. T và Y đều đầy đủ chi phí chuẩn chỉnh vô doanh nghiệp lớn X tuy nhiên chỉ Y được trao vô thực hiện vì như thế đem người thân trong gia đình là giám đốc công ty

D. A đầy đủ điểm trúng tuyển chọn vô ĐH vì như thế thừa hưởng nằm trong điểm ưu tiên

Xem thêm: vẽ chữ 3d theo tên