tính nhân dân của nhà nước ta thể hiện ở việc

Câu hỏi:

04/08/2019 89,048

Bạn đang xem: tính nhân dân của nhà nước ta thể hiện ở việc

A. căn nhà việt nam là Nhà nước của quần chúng, vì thế quần chúng, vì như thế quần chúng.

Đáp án chủ yếu xác

B. căn nhà việt nam là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước ta.

C. cuộc sống quần chúng càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. quần chúng tích rất rất làm việc vì như thế nước nhà.

Đáp án: A

Lời giải:

Tính quần chúng của Nhà việt nam thể hiện: Nhà nước của dân, vì như thế dân, vì thế nhân tư thục nên và quần chúng nhập cuộc cai quản lí.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng là nói đến việc Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính quần chúng.

C. Tính giai cấp cho.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà việt nam được thể hiện tại như vậy nào?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước ta.

C. Mỗi dân tộc bản địa với bạn dạng sắc riêng biệt của tôi.

D. Dân tộc này cũng có thể có chữ viết lách riêng biệt.

Câu 3:

Nhà việt nam thừa kế và pháp huy những truyền thống cuội nguồn chất lượng đẹp nhất của dân tộc bản địa thể hiện

Xem thêm: vẽ tranh trong hình tròn

A. tính giai cấp cho của Nhà nước.

B. tính quần chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng quyết định này sau đây không đúng về tính chất quần chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của dân, vì như thế dân, vì thế nhân tư thục nên.

B. Nhà việt nam vì thế quần chúng nhập cuộc cai quản lí.

C. Nhà việt nam vì thế quần chúng cai quản lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà việt nam thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng.

Câu 5:

Chức năng này sau đây của Nhà việt nam là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng an toàn chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và thiết kế.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, an toàn xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là giang san cai quản lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội vì thế pháp lý, từng sinh hoạt của những ban ngành giang san, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được tiến hành bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

D. niềm tin tưởng.

Xem thêm: vẽ bó hoa tặng cô