tiểu tổ tông

 • Reads 396,204
 • Votes 18,214
 • Parts 76

Complete, First published Sep 28, 2019

Bạn đang xem: tiểu tổ tông

Table of contents

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

  Xem thêm: tháng sáu trời xanh lam

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

  Xem thêm: nhớ em yêu em cưng chiều em

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

Tiểu tổ tông
  Tác giả: Thông Minh Lí Đạt
  Editor: Xiang Xiang
  Bìa: LMM
  Văn án:
  Tôi phát biểu với Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi.
  
  Anh đáp: Đừng nổi loạn.
  
  "Thật tuy nhiên, là của anh ý."
  
  - "Không thể này."
  
  Tôi trọn vẹn tuyệt vọng, biết anh đang được ngại hãi, anh ko suy nghĩ tiếp tục phụ trách cứ. Thật đi ra thì cũng hoàn toàn có thể nắm được, tôi chẳng qua quýt đơn thuần người thông thường, tuy nhiên anh lại là GS ĐH. Tôi ko thể đòi hỏi anh vì thế bản thân thực hiện nhiều loại rộng lớn được.
  
  Tôi nói: Đứa bé xíu cũng muốn hoặc không? Nếu ko chuồn khám đa khoa chủ yếu quy tối thiểu nên rơi rụng 2000.
  
  Anh thẳng đem 2000 tệ mang đến cô, hơn thế nữa cũng ko phát biểu gì!
  
  Tôi rứa chi phí, tắt điện thoại cảm ứng, 1 mình bên trên lối long dong.
  
  Tôi ko ngờ anh lại ác vì vậy, hé điện thoại cảm ứng lên ngay tắp lự thấy bao nhiêu chục lời nhắn, người sử dụng kể từ ác hiểm đến mức độ thực hiện cho tất cả những người tớ tức lộn ruột, trách cứ mắng đều là trách cứ nhiệm của tôi.
  
  Ý chủ yếu phiên phiến là:
  
  Tiểu tổ tông! Lão tử cũng ko vấp vô em, mong muốn chi phí chi lặt vặt thì thẳng cho tới lấy. Một năm rộng lớn phụ vương trăm đợt fake có thai, từng đợt anh đều nên trình diễn với em, thời điểm ngày hôm nay anh chắc chắn nên chỉnh bị tiêu diệt em!
  
  Ai, đem các bạn trai nuông chiều thiệt là tốt>!

#367hiệnđại