tiếu giai nhân

Tinh Dạ Luân Hồi

Tinh Dạ Luân Hồi

7.7/10

1028

Bạn đang xem: tiếu giai nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.2/10

1268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
[full_free]_tôi và ổng ko thân

[full_free]_tôi và ổng ko thân

8.5/10

3903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

1114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10

2253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Đối tượng coi đôi mắt dường như ngoài đặc biệt dữ

Đối tượng coi đôi mắt dường như ngoài đặc biệt dữ

8.5/10

36296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10

34802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10

8793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10

15583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10

6175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10

11037

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

7.9/10

17056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10

11768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10

80175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 431
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10

17175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10

5372

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10

65979

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10

55602

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên thời gian nhanh chi kiều thê

Xuyên thời gian nhanh chi kiều thê

8.5/10

134878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10

151652

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10

150019

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì thế biểu giục họa tân trang

Ta vì thế biểu giục họa tân trang

8.5/10

87206

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10

34665

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 179
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10

13412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10

181569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10

19749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10

119400

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10

159757

Trạng thái: FULL

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10

168757

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10

9898

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

13444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10

115649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10

3108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

7.5/10

33044

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10

5210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10

63166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 96
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10

17989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10

6902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

7.5/10

280737

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 202
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

7.5/10

23889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 52
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10

56170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10

780181

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 299
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10

88968

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

484659

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 165
Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10

25254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Giai Nhân

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10

15519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10

8218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10

65717

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10

1046537

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 160
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10

18324

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

7.5/10

14543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Hài Hước

Chương 42
Tinh Dạ Luân Hồi

C4

Tinh Dạ Luân Hồi

7.7/10

1028

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Và Mèo

C14

Đạo Trưởng Và Mèo

7.2/10

1268

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

[full_free]_tôi và ổng ko thân

C54

[full_free]_tôi và ổng ko thân

8.5/10

3903

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

C5

Tôi Và Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

1114

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

C40

Xem thêm: hân hân hướng vinh

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10

2253

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng coi đôi mắt dường như ngoài đặc biệt dữ

C54

Đối tượng coi đôi mắt dường như ngoài đặc biệt dữ

8.5/10

36296

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mệnh Quý Phụ

C69

Mệnh Quý Phụ

7.5/10

34802

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn

C56

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10

8793

Thể loại: Truyện Khác

Gả Kim Thoa

C98

Gả Kim Thoa

7.1/10

15583

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

C71

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10

6175

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Cùng Miêu

C123

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10

11037

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

C747

Ta Sống Lại Sau Khi Tại Góa

7.9/10

17056

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thiều Quang Diễm

C288

Thiều Quang Diễm

7.7/10

11768

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

C431

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10

80175

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

C54

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10

17175

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL

C7

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10

5372

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoàng Ân FULL

C74

Hoàng Ân FULL

7.1/10

65979

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

C50

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10

55602

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên thời gian nhanh chi kiều thê

C163

Xuyên thời gian nhanh chi kiều thê

8.5/10

134878

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Cưới FULL

C70

Hoàng Cưới FULL

7.3/10

151652

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

C53

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10

150019

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì thế biểu giục họa tân trang

C141

Ta vì thế biểu giục họa tân trang

8.5/10

87206

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê

C179

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10

34665

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

C60

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10

13412

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời

C150

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10

181569

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

C29

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10

19749

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

C32

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10

119400

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Hậu Chi Lộ

C299

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10

159757

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

C148

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10

168757

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Gần Nhau

C20

Hỉ Gần Nhau

8.5/10

9898

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

C31

Ta Cùng Với Hình ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10

13444

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quốc Sắc Sinh Hương

C140

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10

115649

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

C6

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10

3108

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vân Tấn Y Hương

C40

Vân Tấn Y Hương

7.5/10

33044

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng

C14

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10

5210

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

C96

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10

63166

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cẩm Y Hương Khuê

C56

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10

17989

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Chi Ngự Diệp

C39

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10

6902

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Đường Sủng Thê

C202

Con Đường Sủng Thê

7.5/10

280737

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Trăng Sáng Và Em

C52

Trăng Sáng Và Em

7.5/10

23889

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuân Noãn Hương Nùng

C118

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10

56170

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

C299

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10

780181

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tình Yêu Phô Trương

C90

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10

88968

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

C165

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

484659

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

C66

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10

25254

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Anh Nhà Giàu

C22

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10

15519

Thể loại: Ngôn Tình

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

C22

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10

8218

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

C73

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10

65717

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

C160

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10

1046537

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Kiều

C56

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10

18324

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lương Duyên Trời Định

C42

Lương Duyên Trời Định

Thể loại: Hài Hước