thủ tục hưởng chế độ thai sản

1. Trường thích hợp đang được đóng góp BHXH

Bạn đang xem: thủ tục hưởng chế độ thai sản

1.1. Đối với những người tận hưởng là NLĐ đang được đóng góp BHXH

1.1.1. Lao động phái đẹp đi kiểm tra sức khỏe bầu, sẩy bầu, nạo, hít bầu, bầu bị tiêu diệt lưu hoặc đập phá bầu căn bệnh lý; NLĐ triển khai phương án rời thai:

- Trường thích hợp chữa trị nội trú: Bản sao Giấy rời khỏi viện của NLĐ; tình huống trả tuyến KCB nhập quy trình chữa trị nội trú thì nhận thêm Bản sao Giấy trả tuyến hoặc Giấy trả viện.

- Trường thích hợp chữa trị nước ngoài trú: Giấy ghi nhận ngủ việc tận hưởng BHXH; hoặc phiên bản sao Giấy rời khỏi viện sở hữu chỉ định và hướng dẫn của nó, BS chữa trị cho tới ngủ thêm thắt sau thời hạn chữa trị nội trú.

1.1.2. Lao động phái đẹp sinh con:

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc phiên bản sao Giấy triệu chứng sinh của con cái.

- Trường thích hợp con cái bị tiêu diệt sau thời điểm sinh: Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc phiên bản sao Giấy triệu chứng sinh của con cái, phiên bản sao Giấy triệu chứng tử hoặc Trích lục khai tử  hoặc phiên bản sao Giấy báo tử của con; tình huống con cái bị tiêu diệt ngay lập tức sau thời điểm sinh nhưng mà không được cấp cho Giấy triệu chứng sinh thì thay cho bởi vì trích sao hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh tật hoặc Giấy rời khỏi viện của những người u hoặc của làm việc phái đẹp có bầu hộ thể hiện nay con cái bị tiêu diệt.

- Trường thích hợp người u hoặc làm việc phái đẹp có bầu hộ bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái thì nhận thêm phiên bản sao Giấy triệu chứng tử hoặc Trích lục khai tử của những người u hoặc của làm việc phái đẹp có bầu hộ.

- Trường thích hợp người u sau thời điểm sinh hoặc người u nhờ có bầu hộ sau thời điểm nhận con cái nhưng mà không hề đầy đủ sức mạnh nhằm đỡ đần con cái thì nhận thêm Biên phiên bản GĐYK của những người u, người u nhờ có bầu hộ.

- Trường thích hợp Khi có bầu cần ngủ việc nhằm chăm sóc bầu bám theo quy toan bên trên khoản 3 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì nhận thêm một trong những sách vở và giấy tờ sau:

+ Trường thích hợp chữa trị nội trú: Bản sao Giấy rời khỏi viện hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh tật thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu.

+ Trường thích hợp chữa trị nước ngoài trú: Giấy ghi nhận ngủ việc tận hưởng BHXH thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu.

+ Trường thích hợp cần GĐYK: Biên phiên bản GĐYK.

- Trường thích hợp làm việc phái đẹp có bầu hộ sinh con cái hoặc người u nhờ có bầu hộ nhận con cái thì nhận thêm phiên bản sao phiên bản thỏa thuận hợp tác về có bầu hộ vì như thế mục tiêu nhân đạo bám theo quy toan bên trên Điều 96 Luật Hôn nhân và tổ ấm năm 2014; văn phiên bản xác nhận thời khắc kí thác đứa trẻ em của mặt mày nhờ có bầu hộ và mặt mày có bầu hộ.

1.1.3. Trường thích hợp NLĐ nhận nuôi con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi: Bản sao Giấy ghi nhận nuôi con cái nuôi.

1.1.4. Trường thích hợp làm việc phái nam hoặc người ông chồng của làm việc phái đẹp có bầu hộ ngủ việc Khi bà xã sinh con: Bản sao Giấy triệu chứng sinh hoặc Bản sao giấy tờ khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con; tình huống sinh con cái cần phẫu thuật hoặc sinh con cái bên dưới 32 tuần tuổi hạc nhưng mà Giấy triệu chứng sinh ko thể hiện nay thì nhận thêm sách vở và giấy tờ của hạ tầng KCB thể hiện nay việc sinh con cái cần phẫu thuật, sinh con cái bên dưới 32 tuần tuổi hạc. Trường thích hợp con cái bị tiêu diệt ngay lập tức sau thời điểm sinh nhưng mà không được cấp cho Giấy triệu chứng sinh thì thay cho bởi vì trích sao hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh tật hoặc giấy tờ rời khỏi viện của những người u hoặc của làm việc phái đẹp có bầu hộ thể hiện nay con cái bị tiêu diệt.

1.1.5. Lao động phái nam hoặc người ông chồng của những người u nhờ có bầu hộ tận hưởng trợ cấp cho một thứ tự Khi bà xã sinh con: Bản sao Giấy triệu chứng sinh hoặc phiên bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con cái. Trường thích hợp con cái bị tiêu diệt sau thời điểm sinh nhưng mà không được cấp cho Giấy triệu chứng sinh thì thay cho bởi vì trích sao hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh tật hoặc phiên bản sao Giấy rời khỏi viện của những người u hoặc của làm việc phái đẹp có bầu hộ thể hiện nay con cái bị tiêu diệt.

Xem thêm: vẽ bình minh

Trường thích hợp làm việc phái nam mặt khác tận hưởng chính sách vì thế ngủ việc Khi bà xã sinh con cái và tận hưởng trợ cấp cho một thứ tự Khi bà xã sinh con cái thì tiêu thụ một thứ tự làm hồ sơ như nêu bên trên tiết 1.1.4.

1.2. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ: Bản chủ yếu Danh sách ý kiến đề nghị giải quyết và xử lý tận hưởng chính sách nhức nhức, bầu sản, DSPHSK (01B-HSB).

2. Trường thích hợp người tận hưởng là kẻ sinh con cái, nhận con cái, nhận nuôi con cái nuôi nhập thời hạn bảo lưu thời hạn đóng góp BHXH vì thế tiếp tục mất việc, phục viên, xuất ngũ trước thời khắc sinh con cái, nhận con cái, nhận nuôi con cái nuôi (áp dụng cho tất cả tình huống sinh con cái, nhận con cái, nhận nuôi con cái nuôi nhập thời hạn đang được đóng góp BHXH Tính từ lúc ngày 01/01/2018 trở lên đường tuy nhiên tiếp tục mất việc bên trên đơn vị chức năng SDLĐ và nộp làm hồ sơ tận hưởng chính sách bên trên ban ngành BHXH):

2.1. Trường thích hợp sinh con cái, nhận con:

2.1.1. Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc Bản sao Giấy triệu chứng sinh của con cái.

2.1.2. Trường thích hợp con cái bị tiêu diệt sau thời điểm sinh: phiên bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc phiên bản sao Giấy triệu chứng sinh của con cái, phiên bản sao Giấy triệu chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc phiên bản sao Giấy báo tử của con; tình huống con cái bị tiêu diệt ngay lập tức sau thời điểm sinh nhưng mà không được cấp cho Giấy triệu chứng sinh thì thay cho bởi vì trích sao làm hồ sơ bệnh tật hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh tật hoặc Giấy rời khỏi viện của những người u hoặc của làm việc phái đẹp có bầu hộ thể hiện nay con cái bị tiêu diệt.

2.1.3. Trường thích hợp người u hoặc làm việc phái đẹp có bầu hộ bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái thì nhận thêm phiên bản sao Giấy triệu chứng tử hoặc trích lục khai tử của những người u hoặc của làm việc phái đẹp có bầu hộ.

2.1.4. Trường thích hợp người u sau thời điểm sinh hoặc người u nhờ có bầu hộ sau thời điểm nhận con cái nhưng mà không hề đầy đủ sức mạnh nhằm đỡ đần con cái thì nhận thêm Biên phiên bản GĐYK của những người u, người u nhờ có bầu hộ.

2.1.5. Trường thích hợp Khi có bầu cần ngủ việc nhằm chăm sóc bầu bám theo quy toan bên trên khoản 3 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì nhận thêm một trong những sách vở và giấy tờ sau:

- Trường thích hợp chữa trị nội trú: Bản sao Giấy rời khỏi viện hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh tật thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu.

- Trường thích hợp chữa trị nước ngoài trú: Giấy ghi nhận ngủ việc tận hưởng BHXH thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu.

- Trường thích hợp cần GĐYK: Biên phiên bản GĐYK.

- Trường thích hợp làm hồ sơ nêu bên trên ko thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu thì sở hữu Giấy ghi nhận nghỉ ngơi bầu.

2.1.6. Trường thích hợp làm việc phái đẹp có bầu hộ sinh con cái hoặc người u nhờ có bầu hộ nhận con cái thì nhận thêm phiên bản sao phiên bản thỏa thuận hợp tác về có bầu hộ vì như thế mục tiêu nhân đạo bám theo quy toan bên trên Điều 96 Luật Hôn nhân và tổ ấm năm 2014; văn phiên bản xác nhận thời khắc kí thác đứa trẻ em của mặt mày nhờ có bầu hộ và mặt mày có bầu hộ.

2.1.7. Trường thích hợp giao dịch phí GĐYK thì nhận thêm hóa đơn, triệu chứng kể từ thu tiền phí giám định; bảng kê những nội dung thẩm định của hạ tầng triển khai GĐYK.

2.2. Trường thích hợp nhận nuôi con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi: Bản sao Giấy ghi nhận nuôi con cái nuôi.

Xem thêm: cách vẽ ruộng bậc thang