thủ tục cấp lại bằng lái xe ô tô

Cấp lại Giấy quy tắc lái xe

Xem chi tiết

Bạn đang xem: thủ tục cấp lại bằng lái xe ô tô

Trình tự động thực hiện

a) Nộp làm hồ sơ TTHC:
Người tài xế nộp làm hồ sơ kiến nghị cấp cho lại Giấy quy tắc tài xế cho tới Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Cấp lại Giấy quy tắc tài xế vận dụng trong những tình huống sau:
+ Giấy quy tắc tài xế quá thời hạn sử dụng;
+ Giấy quy tắc tài xế bị mất;

b) Giải quyết TTHC:
- Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ tiêu thụ, đánh giá hồ nước sơ; xác minh Giấy quy tắc tài xế (nếu Giấy quy tắc tài xế ko bởi phòng ban cơ cấp); xét cấp cho lại Giấy quy tắc tài xế hoặc đòi hỏi sát hoạnh lại theo đòi quy toan nhằm cấp cho lại Giấy quy tắc tài xế.
(Khi cho tới triển khai giấy tờ thủ tục cấp cho lại giấy tờ quy tắc tài xế được tự sướng thẳng và xuất trình những phiên bản chủ yếu làm hồ sơ nhằm so sánh, trừ những phiên bản chủ yếu vẫn gửi).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày thực hiện việc
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • Lệ phí: - Phí sát hoạnh lái xe: + Đối với thi đua sát hoạnh tài xế xe máy (hạng xe pháo A1, A2, A3, A4): sát hoạnh lý thuyết: 40.000đ/lần; sát hoạnh thực hành: 50.000đ/lần. + Đối với thi đua sát hoạnh tài xế xe hơi (hạng xe pháo B1, B2, C, D, E, F): sát hoạnh lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hoạnh nhập hình: 300.000 đ/lần; sát hoạnh bên trên đàng giao thông vận tải công cộng: 60.000 đ/lần Đồng
 • - Trường hợp ý giấy tờ quy tắc tài xế bị tổn thất, quá thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên:
  + Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đòi quy toan, cần dự sát hoạnh lại những nội dung:
  a) Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, cần dự sát hoạnh lại lý thuyết;
  b) Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, cần sát hoạnh lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.
  + Thời gian lận trao giấy phép tài xế muộn nhất không thực sự 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc đẩy kỳ sát hoạnh.
  Trực tiếp 02 Tháng
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • - Trường hợp ý giấy tờ quy tắc tài xế bị tổn thất, còn thời hạn dùng hoặc quá thời hạn dùng bên dưới 03 tháng:
  Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo đòi quy toan, còn nếu không phân phát hiện tại giấy tờ quy tắc tài xế hiện giờ đang bị những phòng ban với thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên nhập làm hồ sơ của phòng ban quản lý và vận hành sát hoạnh, thì được cấp cho lại giấy tờ quy tắc tài xế.

  Thành phần hồ nước sơ

  Trường hợp ý Giấy quy tắc tài xế bị tổn thất, còn thời hạn dùng hoặc quá...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy tờ quy tắc tài xế (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy nhà pha mức độ khoẻ của những người tài xế bởi bệnh viện với thẩm quyền cấp cho theo đòi quy toan, trừ tình huống cấp cho lại giấy tờ quy tắc tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3 Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn với ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người VN toan cư ở nước ngoài) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Đơn kiến nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường hợp ý Giấy quy tắc tài xế quá thời hạn sử dụng:

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn với ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN toan cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài phó hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà pha mức độ khoẻ của những người tài xế bởi bệnh viện với thẩm quyền cấp cho theo đòi quy toan. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn kiến nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Xem thêm: vẽ con trai

  Trường hợp ý Giấy quy tắc tài xế bị tổn thất, quá thời hạn dùng kể từ 3 mon...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn với ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN toan cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài phó hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà pha mức độ khoẻ của những người tài xế bởi bệnh viện với thẩm quyền cấp cho theo đòi quy định Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn kiến nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan liêu thực hiện

  Cục Đường cỗ Việt Nam

  Sở Giao thông vận tải

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Người với giấy tờ quy tắc tài xế quá thời hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng, cần sát hoạnh lại lý thuyết nhằm cấp cho lại giấy tờ quy tắc lái xe; Từ 01 năm trở lên trên, Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng, cần sát hoạnh lại cả lý thuyết và thực hành thực tế nhằm cấp cho lại giấy tờ quy tắc lái xe

  Xem thêm: vẽ cây đàn