thông tư 08/2022/tt bkhđt

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về sự quy tấp tểnh cụ thể việc hỗ trợ, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn căn nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

22/06/2022 07:31 Số lượt xem: 24953

Bạn đang xem: thông tư 08/2022/tt bkhđt

Ngày 31/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về sự quy tấp tểnh cụ thể việc hỗ trợ, đăng lên vấn đề về đấu thầu và lựa lựa chọn căn nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01 mon 08 năm 2022, và Tính từ lúc ngày 01/08/2022 những thông tư sau kết thúc hiệu lực:

  • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 mon hai năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể lập làm hồ sơ chào quan hoài, làm hồ sơ chào thầu, làm hồ sơ đòi hỏi cty tư vấn;
  • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày thứ 6 mon 5 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể lập làm hồ sơ chào thầu xây lắp:
  • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 mon 6 năm năm ngoái của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể lập làm hồ sơ chào thầu sắm sửa sản phẩm hoá;
  • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 mon 9 năm năm 2016 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể lập làm hồ sơ chào thầu cty phi tư vấn;
  • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 mon 11 năm 2017 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể về lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
  • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 mon 12 năm 2018 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể lập report review làm hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức triển khai lựa lựa chọn căn nhà thầu bên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 mon 12 năm 2019 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể việc hỗ trợ, đăng lên vấn đề về đấu thầu, suốt thời gian vận dụng lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa mạng và quản lý và vận hành, dùng độ quý hiếm đảm bảo dự thầu, đảm bảo triển khai hợp ý đồng ko được trả trả;
  • Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 mon 6 năm 2020 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 mon 11 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư quy tấp tểnh cụ thể về lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy tấp tểnh suốt thời gian vận dụng lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa mạng từ thời điểm năm 2022 trở cút, với những nội dung chủ yếu sau:

- Năm 2022: Tổ chức lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa mạng so với toàn cỗ (100%) những gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu rộng thoải mái, xin chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành sản phẩm & hàng hóa, cty phi tư vấn, cty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 10 tỷ việt nam đồng và nằm trong nghành xây thi công có mức giá gói thầu không thật trăng tròn tỷ việt nam đồng, trừ gói thầu lếu hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhì quy trình một túi làm hồ sơ, nhì quy trình nhì túi hồ nước sơ;

Xem thêm: cách vẽ máy bay giấy

- Năm 2023: Tổ chức lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa mạng so với 100% gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu rộng thoải mái, đấu thầu giới hạn, xin chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành sản phẩm & hàng hóa, xây thi công, cty phi tư vấn, cty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 200 tỷ việt nam đồng, trừ gói lếu hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhì quy trình một túi làm hồ sơ, nhì quy trình nhì túi làm hồ sơ,…

- Từ năm 2024 trở đi: Tổ chức lựa lựa chọn căn nhà thầu qua loa mạng so với toàn cỗ (100%) gói thầu vận dụng kiểu dáng đấu thầu rộng thoải mái, đấu thầu giới hạn, xin chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong nghành sản phẩm & hàng hóa (bao bao gồm thuốc), xây thi công, cty phi tư vấn, cty tư vấn có mức giá gói thầu không thật 500 tỷ việt nam đồng, trừ gói thầu lếu hợp ý, gói thầu vận dụng cách thức nhì quy trình một túi làm hồ sơ, nhì quy trình nhì túi hồ nước sơ;

Chi tiết nội dung thông tư tải TẠI ĐÂY

BAN BIÊN TẬP

Xem thêm: cách vẽ hoa hồng 3d