thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Đáp án A

- Thành phần ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã là ADN.

- Trong quy trình dịch mã, mARN là mạch khuôn (mARN là vật hóa học trung gian trá truyền vấn đề DT kể từ ADN ở trong nhân cho tới prôtêin nằm tại tế bào chất); tARN nhập cuộc vận gửi quánh hiệu axit amin – nguyên vật liệu cho tới quy trình dịch mã; ribôxôm là “nhà máy” tổ hợp prôtêin.

Thành phần này tại đây ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã? (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm quánh hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng điều hòa  thực hiện ren túa xoắn nhằm lòi ra mạch gốc đem chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên ren đem chiều 3’ → 5’.

(4) Khi ARN polimeraza dịch rời cho tới cuối ren, cặp tín hiệu kết cổ động thì nó giới hạn phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo dõi trình tự động trúng là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Câu 2:

Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza đem tầm quan trọng gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của ren.

(2) Xúc tác cho tới quy trình link bổ sung cập nhật trong những nucleotit của môi trường xung quanh nội bào với những nucleotit bên trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng nhau.

(4) Xúc tác quy trình hoàn mỹ mARN.

Phương án trúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 3:

Một trong mỗi điểm như là nhau thân thuộc quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã ở loại vật nhân thực là

A. đều phải sở hữu sự xúc tác của enzim ADN polimeraza nhằm thi công ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo dõi phép tắc bổ sung cập nhật.

B. những quy trình thông thường tiến hành một phen nhập một tế bào.

Xem thêm: vẽ pony đơn giản

C. ra mắt bên trên toàn cỗ phân tử ADN.

D. việc thi công ghép những đơn phân được tiến hành bên trên hạ tầng phép tắc bổ sung cập nhật.

Câu 4:

Loại enzim này tại đây thẳng nhập cuộc nhập quy trình phiên mã những ren cấu hình ở loại vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Câu 5:

Mạch khuôn của ren đem đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã kể từ mạch khuôn này còn có trình tự động nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Câu 6:

Ở loại vật nhân sơ và loại vật nhân thực đem sự không giống nhau về axit amin khai mạc cho tới việc tổ hợp chuỗi polipeptit. Sự sai không giống cơ là

A. ở loại vật nhân sơ, axit amin khai mạc là foocmin metonin còn ở loại vật nhân thực là metionin.

B. ở loại vật nhân thực là axit amin foocmin metionin còn ở loại vật nhân sơ là metionin.

C. ở loại vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở loại vật nhân thực là valin.

D. ở loại vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở loại vật nhân thực là glutamic.

Xem thêm: vẽ bụi hoa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK