sủng em tận xương

 • Reads 61,753
 • Votes 2,063
 • Parts 52
 • Time 15h 49m

Complete, First published Dec 29, 2021

Bạn đang xem: sủng em tận xương

Table of contents

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Fri, Apr 1, 2022

 • Mon, Apr 11, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Thu, Apr 28, 2022

 • Sun, May 1, 2022

 • Fri, May 13, 2022

 • Wed, May 18, 2022

 • Thu, Jun 2, 2022

 • Chương đôi mươi.1: Ba Chương Hợp Nhất 🔒

  Thu, Jun 2, 2022

 • Chương đôi mươi.2: Ba chương thống nhất (2)🔒

  Thu, Jun 16, 2022

 • Thu, Jun 16, 2022

 • Fri, Jun 24, 2022

 • Fri, Jun 24, 2022

 • Mon, Jul 11, 2022

  Xem thêm: không ai cứu tôi

 • Mon, Jul 11, 2022

 • Mon, Jul 11, 2022

 • Chương 27 : chỉ Bối Của Anh

  Mon, Jul 11, 2022

 • Mon, Jul 18, 2022

 • Mon, Jul 18, 2022

 • Tue, Jul 19, 2022

 • Mon, Jul 25, 2022

 • Mon, Jul 25, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Mon, Sep 5, 2022

 • Mon, Sep 5, 2022

 • CHƯƠNG 39: Đồng cam cộng khổ

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 40: Đồ Vô Liêm Sĩ🔒

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 41: Dục vọng sở hữu.

  Tue, Sep 13, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Tue, Sep đôi mươi, 2022

 • Tue, Sep đôi mươi, 2022

 • Mon, Oct 3, 2022

 • Mon, Oct 10, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

  Xem thêm: chim sẻ nhà nhị gia thành tinh rồi

 • Chương 52: Tuyệt đối ko nương tay.

  Sun, Dec 4, 2022

 • Sun, Dec 4, 2022

Tên truyện: Sủng Em Tận Xương
  Tên gốc: 宠你入骨
  Tác giả: Tử Thanh Du 
  Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, khu đô thị tơ duyên, trọng sinh, HE
  Số chương: 56c + 12c nước ngoài truyện 
  Bìa: Góc nhỏ của Pyy & Chanh Đào Chua Ngọt
  Trans: Matcha Dii
  Ngày xẻ hố: 23-2-2022
  Ngày lấp hố: