sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở việt nam năm 1929 không phải là

Câu hỏi:

04/02/2020 38,043

Bạn đang xem: sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở việt nam năm 1929 không phải là

A. bước trở nên tân tiến mạnh mẽ và tự tin của trào lưu người công nhân Việt Nam

B. xu thế của cuộc chuyển động giải hòa dân tộc bản địa theo đuổi khuynh phía vô sản

C. bước sẵn sàng thẳng cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

D. mốc ngừng thời gian khủng hoảng rủi ro về lối lối cách mệnh Việt Nam

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Sự khiếu nại khắc ghi ngừng thời gian khủng hoảng rủi ro về lối lối cách mệnh VN là Đảng Cộng sản VN Ra đời (đầu năm 1930)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khiếu nại nào là khắc ghi Nguyễn Ái Quốc đang được ngỏ lối xử lý hiện tượng khủng hoảng rủi ro về lối lối cứu vớt nước và giai cung cấp điều khiển mang lại cách mệnh Việt Nam?

A. Tham gia gây dựng Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

B. Thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên (6-1925)

C. Đọc Luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa, nằm trong địa (7-1920)

D. Tham gia vô quốc tế loại III (12-1920)

Câu 2:

Năm 1912, Phan Bội Châu đang được xây dựng tổ chức triển khai cách mệnh nào là ở Việt Nam?

A. VN Quang phục hội

B. Hội Duy Tân

C. Tâm Tâm xã

D. Hội Phục Việt

Câu 3:

Nguyên nhân khách hàng quan tiền nào là đang được tạo nên ĐK mang lại Inđônêxia, Lào, VN giành được song lập năm 1945?

A. Thực dân Pháp bị Nhật thay máu chính quyền thất lạc quyền cai trị ở Đông Dương

Xem thêm: cách vẽ rong biển

B. Thực dân Hà Lan suy giảm thất lạc quyền cai trị ở Inđônêxia

C. Phát xít Nhật đầu mặt hàng Đồng minh vô điều kiện

D. Nhân dân những nước đấu tranh giành vũ trang giành độc lập

Câu 4:

Trong Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914-1918), nước Pháp bay ngoài nguy cơ tiềm ẩn bị quân Đức chi tiêu khử (1914) là do

A. quân Anh giúp sức quân Pháp ngỏ mặt mày trận phía Tây

B. quân Pháp đem vũ trang mới

C. quân Nga tiến công Đức ở Đông Phổ

D. dân chúng Pháp nổi dậy ngăn chặn quân Đức

Câu 5:

Hiệp ước nào là khắc ghi VN từ là 1 nước phong loài kiến song lập dần dần trở nên nằm trong địa của thực dân Pháp?

A. Hiệp ước Hác măng (1883)

B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

C. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

Câu 6:

Cuộc cách mệnh khoa học tập kỹ năng tiến bộ ra mắt theo đuổi trình tự động nào là bên dưới đây?

A. Kĩ thuật – khoa học tập – sản xuất

B. Khoa học tập – kỹ năng – sản xuất

C. Sản xuất – khoa học tập – kĩ thuật

D. Sản xuất – kỹ năng – khoa học

Xem thêm: tranh vẽ lính cứu hỏa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK