so sánh hai phân số khác mẫu sốBạn đang xem: so sánh hai phân số khác mẫu sốVới giải bài bác tập luyện Toán lớp 4 trang 122 sách mới mẻ Kết nối trí thức hoặc, cụ thể sẽ chung học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Toán lớp 4 trang 122.

Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 122 Kết nối tri thức

  Xem câu nói. giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 122 So sánh nhì phân số không giống hình mẫu số (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 1: So sánh nhì phân số :

Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 2: Rút gọn gàng rồi đối chiếu nhì phân số :

Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 3: Mai ănGiải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thứccái bánh, Hoa ănGiải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thứccái bánh tê liệt. Ai ăn nhiều bánh rộng lớn ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 122 (sách mới) | Kết nối tri thức

Bài giảng: So sánh nhì phân số không giống hình mẫu số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 Bài 109: So sánh nhì phân số không giống hình mẫu số

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 122 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 123 Luyện tập luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 Luyện tập luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 Luyện tập luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 128 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 Luyện tập

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số tê liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

Trong nhì phân số (khác 0) sở hữu tử số đều nhau, phân số này sở hữu hình mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số tê liệt to hơn.

Ví dụ: So sánh nhì phân số: Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu 

Lời giải: 

Quy đồng hình mẫu số nhì phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu :

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu nên Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: So sánh nhì phân số không giống hình mẫu số

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số tê liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

Ví dụ: Trong nhì phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu , phân số này nhỏ hơn?

Lời giải: 

Quy đồng hình mẫu số nhì phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu :

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu nên Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu.

Vậy nhập nhì phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu , phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫunhỏ rộng lớn.

Dạng 2: So sánh phân số sở hữu nằm trong tử số (khác mẫu)

Phương pháp: 

Trong nhì phân số (khác 0) sở hữu tử số đều nhau, phân số này sở hữu hình mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số tê liệt to hơn.

Ví dụ: So sánh nhì phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu .

Lời giải:

Cách 1: 

Quy đồng hình mẫu số nhì phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu  :

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu

Xem thêm: tranh trồng cây

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu nên Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu .

Cách 2:

Hai phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu sở hữu nằm trong tử số nên tớ cút đối chiếu hình mẫu số của nhì phân số tê liệt. Do phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu sở hữu hình mẫu số nhỏ rộng lớn hình mẫu số của phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu nên Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu .

Dạng 3: Sắp xếp

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số tê liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

Trong nhì phân số (khác 0) sở hữu tử số đều nhau, phân số này sở hữu hình mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số tê liệt to hơn.

Ví dụ: Sắp xếp những phân số tại đây theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu

Lời giải: 

Quy đồng hình mẫu số những phân số Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu 

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu 

Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu nênLý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu .

Vậy những phân số đang được mang lại được bố trí theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là:Lý thuyết So sánh nhì phân số không giống mẫu 


Trắc nghiệm Toán lớp 4 So sánh nhì phân số nâng lên (có đáp án)

Câu 1: Khi này tớ hoàn toàn có thể đối chiếu nhì phân số vì chưng cách thức đối chiếu với 1?

A. Khi nhì phân số đều nhỏ thêm hơn 1

B. Khi nhì phân số đều to hơn 1

C. Khi một phân số nhỏ thêm hơn 1 và một phân số to hơn 1

D. Khi nhì phân số đều vì chưng 1

Câu 2: Khi này tớ hoàn toàn có thể đối chiếu nhì phân số vì chưng cách thức đối chiếu với phân số trung gian?

A. Khi tử số của phân số loại nhất nhỏ thêm hơn tử số của phân số loại nhì và hình mẫu số của phân số loại nhất lại to hơn hình mẫu số của phân số loại hai

B. Khi tử số của phân số loại nhất lơn rộng lớn tử số của phân số loại nhì và hình mẫu số của phân số loại nhất lại nhỏ rộng lớn hình mẫu số của phân số loại hai

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 3: Phần bù của phân số Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải là:

Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 4: Điền số tương thích nhập dù trống:

Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 5: Khi đối chiếu nhì phân số Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải tớ hoàn toàn có thể lựa chọn phân số trung gian tham là:

Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 6: Điền lốt ( > ; < ; = ) tương thích nhập dù trống:

Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Câu 7: Bài tập luyện So sánh nhì phân số nâng lên Toán lớp 4 sở hữu câu nói. giải

Dấu tương thích điền nhập địa điểm chấm là:

A. >

B. <

C. =

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài bác tập luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải bài bác tập luyện Toán 4 | Để học tập chất lượng Toán 4 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập luyện Toán 4Để học tập chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: vẽ túi xách 3d