quy lộ đường về nhà truyện

 • Reads 16,856
 • Votes 212
 • Parts 10

Complete, First published Feb 26, 2017

Bạn đang xem: quy lộ đường về nhà truyện

Table of contents

 • ▼ Chương 1 - 3: Đêm tuyết ở biên cương

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 4 - 7: Lang Thang Trên Đường Người

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 8 - 10: Tình yêu thương xa vời xỉ

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 11 - 14: Thần hiểu chiếu quy lộ *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 15 - 18: Con lối chưa chắc chắn phía trước

  Xem thêm: trong ngoài không đồng nhất tại tuyến lật xe

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 19 - 22: Phong bia và mộ bia *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 23 - 27: Từng tấc từng tấc mơ núi sông

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 28 - 32: Trái tim trong sáng

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 33 - 36: Trung trở thành và tín ngưỡng

  Thu, Jan 11, 2018

  Xem thêm: chiếm đoạt em dâu

 • ▼ Chương 37 - 41: Đường Về Nơi Nao / Hoàn

  Mon, Apr 30, 2018

Thể loại: Hiện đại, khu đô thị tơ duyên, quân nhân, đái ngược, sủng, HE.
  Tình trạng: Hoàn, 41 chương
  
  Khi tái ngộ tình đầu là nhập tám, chín năm tiếp theo, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước rời khỏi kể từ khu chợ.
  
  Tôi coi anh không đủ can đảm tin cậy, demo căn vặn, anh với còn lưu giữ em là ai ko. Tay anh vậy chai nước suối suối, coi tôi rồi điềm đạm vấn đáp, lưu giữ, dù là hóa trở thành tro tôi cũng tiếp tục lưu giữ em.
  
  Có một câu hát như vậy này: "Hẹn ước kiếp này, thiếu thốn nhau một thứ tự tái ngộ, kể từ ni về sau, chỗ bị thương ko thể lành lẽ như khi đầu."

#48quânnhân