phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới

Câu hỏi:

24/08/2022 11,725

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới

B. Không đều nhập không khí.

C. Hình thức thể hiện cộng cư.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có dịch chuyển bám theo thời hạn.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án trúng là: C

Phân thân phụ dân sinh sống là một trong những hiện tượng lạ xã hội với tính quy luật vì thế hiệu quả tổ hợp của một loạt yếu tố kể từ bất ngờ cho tới kinh tế tài chính - xã hội. Sự phân bổ dân sinh sống bên trên trái đất không đồng đều nhập không khí và dịch chuyển bám theo thời hạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

lý do nào là tại đây với tính ra quyết định cho tới phân bổ dân cư?

Câu 2:

Khu vực nào là tại đây ở châu Á với tỷ lệ dân sinh cao nhất?

Câu 3:

Khu vực với tỷ lệ dân sinh thấp nhất trái đất lúc này là

Câu 4:

Xem thêm: vẽ hình lục giác trong photoshop

Châu lục nào là tại đây với tỉ trọng nhỏ nhất nhập dân sinh sống toàn thế giới?

Câu 5:

Khu vực nào là tại đây ở châu Á với tỷ lệ dân sinh thấp nhất?

Câu 6:

Khu vực nào là tại đây ở châu Âu với tỷ lệ dân sinh tối đa hiện nay nay?

Câu 7:

Châu lục nào là tại đây với tỉ trọng lớn số 1 nhập dân sinh sống toàn thế giới?

Câu 8:

Khu vực nào là tại đây ở châu Phi với tỷ lệ thấp nhất hiện nay nay?

Câu 9:

Khu vực nào là tại đây ở châu Âu với tỷ lệ dân sinh thấp nhất hiện nay nay?

Câu 10:

Khu vực nào là tại đây ở châu Mĩ với tỷ lệ dân sinh thấp nhất hiện nay nay?

Câu 11:

Khu vực nào là tại đây ở châu Mĩ với tỷ lệ dân sinh tối đa hiện nay nay?

Câu 12:

Tiêu chí nào là tại đây được dùng nhằm thể hiện nay tình hình phân bổ dân cư?

Câu 13:

Khu vực nào là tại đây ở châu Phi với tỷ lệ tối đa hiện nay nay?

Câu 14:

Khu vực với tỷ lệ dân sinh tối đa trái đất lúc này là

Xem thêm: vẽ tranh conan bằng bút chì