nghị định 63 đấu thầu

Nghị tấp tểnh 63 có số hiệu 63/2014/NĐ-CP về đấu thầu được phát hành ngày 26/6/2014 và với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2014 được ký vì chưng thủ tướng tá cơ quan chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Bạn đang xem: nghị định 63 đấu thầu

Cyber Real xin gửi cho tới chúng ta file Word và PDF Nghị tấp tểnh 63/2014/NĐ-CP.

Nội Dung Chính

 • Phạm vị kiểm soát và điều chỉnh của nghị tấp tểnh 63
 • Nội dung chủ yếu của nghị tấp tểnh 63/2014
  • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • Chương II. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN
  • Chương III. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN
  • Chương IV. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN
  • Chương V. CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, MUA SẮM TRỰC TIẾP, TỰ THỰC HIỆN
  • Chương VI. LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ, GÓI THẦU CÓ SỰ THAM GIA THỰC HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG
  • Chương VII. MUA SẮM TẬP TRUNG, MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ VÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
  • Chương VIII. LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG
  • Chương IX. HỢP ĐỒNG
  • Chương X. PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  • Chương XI. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU, TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA
  • Chương XII. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU
  • Chương XIII. XỬ LÝ VI PHẠM, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
  • Chương XIV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
  • Chương XV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị tấp tểnh 63

Phạm vị kiểm soát và điều chỉnh của nghị tấp tểnh 63

Nghi tấp tểnh 63 quy tấp tểnh cụ thể thực hành một số trong những điều của Luật đấu thầu về lựa lựa chọn mái ấm thầu triển khai những gói thầu nằm trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy tấp tểnh bên trên Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu.

Việc lựa lựa chọn mái ấm thầu trong nghành nghề dầu khí quy tấp tểnh bên trên Khoản 4 Điều 1 của Luật Đấu thầu vận dụng so với dự án công trình góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển quy tấp tểnh bên trên những Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu, trừ việc lựa lựa chọn mái ấm thầu tương quan thẳng cho tới hoạt động và sinh hoạt lần tìm tòi thăm hỏi dò xét, cải tiến và phát triển mỏ và khai quật dầu khí.

Trường hợp ý điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế với quy tấp tểnh việc vận dụng giấy tờ thủ tục lựa lựa chọn mái ấm thầu thì triển khai theo đuổi quy tấp tểnh bên trên Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 của Luật Đấu thầu. Thủ tục trình, thẩm tấp tểnh và phê duyệt triển khai theo đuổi quy tấp tểnh của Nghị tấp tểnh này.

Trường hợp ý điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế không tồn tại quy tấp tểnh về sự vận dụng giấy tờ thủ tục lựa lựa chọn mái ấm thầu, việc lựa lựa chọn mái ấm thầu triển khai theo đuổi quy tấp tểnh của Luật Đấu thầu và Nghị tấp tểnh này.

Nội dung chủ yếu của nghị tấp tểnh 63/2014

Nghi tấp tểnh 63/2014/NĐ-CP bao gồm 15 chương và 130 điều. Để coi cụ thể, những chúng ta có thể vận chuyển về File Word hoặc File PDF

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 2. chỉ bảo đảm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhập đấu thầu

Mục 3: ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 3. Nguyên tắc ưu đãi

Điều 4. Ưu đãi so với đấu thầu quốc tế

Điều 5. Ưu đãi so với sản phẩm & hàng hóa nhập nước

Điều 6. Ưu đãi so với đấu thầu nhập nước

Mục 4: CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN; CHI PHÍ; LƯU TRỮ HỒ SƠ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 7. Cung cấp cho và đăng lên vấn đề về đấu thầu

Điều 8. Thời hạn, tiến độ cung ứng và đăng lên vấn đề về đấu thầu

Điều 9. Ngân sách chi tiêu nhập quy trình lựa lựa chọn mái ấm thầu

Điều 10. Lưu trữ làm hồ sơ nhập quy trình lựa lựa chọn mái ấm thầu

Chương II. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

Mục 1: PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Điều 11. Quy trình chi tiết

Điều 12. Lập làm hồ sơ chào thầu

Điều 13. Thẩm tấp tểnh và phê duyệt làm hồ sơ chào thầu

Điều 14. Tổ chức lựa lựa chọn mái ấm thầu

Điều 15. Nguyên tắc reviews làm hồ sơ dự thầu

Điều 16. Làm rõ rệt làm hồ sơ dự thầu

Điều 17. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

Điều 18. Đánh giá bán làm hồ sơ dự thầu

Điều 19. Thương thảo hợp ý đồng

Điều đôi mươi. Trình, thẩm tấp tểnh, phê duyệt và công khai minh bạch thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu

Mục 2: PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

Điều 21. Quy trình chi tiết

Điều 22. Lựa lựa chọn list ngắn

Điều 23. Lập làm hồ sơ chào thầu

Điều 24. Tiêu chuẩn chỉnh reviews tổng hợp

Điều 25. Thẩm tấp tểnh và phê duyệt làm hồ sơ chào thầu

Điều 26. Tổ chức lựa lựa chọn mái ấm thầu

Điều 27. Nguyên tắc reviews, thực hiện rõ rệt làm hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

Điều 28. Đánh giá bán làm hồ sơ khuyến nghị về kỹ thuật

Điều 29. Mở làm hồ sơ khuyến nghị về tài chính

Điều 30. Đánh giá bán làm hồ sơ khuyến nghị về tài chính

Điều 31. Thương thảo hợp ý đồng; trình, thẩm tấp tểnh, phê duyệt và công khai minh bạch thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu

 • Xem thêm thắt : https://cdspdongnai.edu.vn/tin-tuc/nghi-dinh-46.html

Chương III. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Mục 1: NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC

Điều 32. Quy trình chi tiết

Điều 33. Lựa lựa chọn list ngắn

Điều 34. Lập làm hồ sơ chào thầu

Điều 35. Thẩm tấp tểnh và phê duyệt làm hồ sơ chào thầu

Điều 36. Tổ chức lựa lựa chọn mái ấm thầu

Điều 37. Nguyên tắc tiến công giá; thực hiện rõ rệt làm hồ sơ dự thầu; sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

Điều 38. Đánh giá bán làm hồ sơ khuyến nghị về kỹ thuật

Điều 39. Mở và reviews làm hồ sơ khuyến nghị về tài chính

Điều 40. Thương thảo hợp ý đồng

Điều 41. Trình, thẩm tấp tểnh, phê duyệt và công khai minh bạch thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu

Mục 2: NHÀ THẦU LÀ CÁ NHÂN

Điều 42. Lập, trình và phê duyệt luật pháp tham ô chiếu, list tư vấn cá nhân

Điều 43. Gửi thư chào và reviews làm hồ sơ lý lịch khoa học tập của tư vấn cá nhân; phê duyệt và ký phối kết hợp đồng

Chương IV. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN

Mục 1: PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Điều 44. Chuẩn bị đấu thầu quy trình tiến độ một

Điều 45. Tổ chức đấu thầu quy trình tiến độ một

Điều 46. Chuẩn bị, tổ chức triển khai đấu thầu quy trình tiến độ hai

Điều 47. Đánh giá bán làm hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp ý đồng quy trình tiến độ hai

Điều 48. Trình, thẩm tấp tểnh, phê duyệt, công khai minh bạch thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu, đầy đủ và ký phối kết hợp đồng

Mục 2: PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

Điều 49. Chuẩn bị đấu thầu quy trình tiến độ một

Điều 50. Tổ chức đấu thầu quy trình tiến độ một

Điều 51. Chuẩn bị, tổ chức triển khai đấu thầu quy trình tiến độ hai

Điều 52. Đánh giá bán làm hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp ý đồng quy trình tiến độ hai

Điều 53. Trình, thẩm tấp tểnh, phê duyệt, công khai minh bạch thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu, đầy đủ và ký phối kết hợp đồng

Chương V. CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, MUA SẮM TRỰC TIẾP, TỰ THỰC HIỆN

Mục 1: CHỈ ĐỊNH THẦU

Điều 54. Hạn nút chỉ định và hướng dẫn thầu

Điều 55. Quy trình chỉ định và hướng dẫn thầu thông thường

Điều 56. Quy trình chỉ định và hướng dẫn thầu rút gọn

Mục 2: CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Điều 57. Phạm vi vận dụng xin chào sản phẩm cạnh tranh

Điều 58. Quy trình xin chào sản phẩm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh thông thường

Điều 59. Quy trình xin chào sản phẩm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh rút gọn

Mục 3: MUA SẮM TRỰC TIẾP

Điều 60. Quy trình sắm sửa trực tiếp

Mục 4: TỰ THỰC HIỆN

Điều 61. Điều khiếu nại áp dụng

Xem thêm: vẽ con bò ăn cỏ

Điều 62. Quy trình tự động thực hiện

Chương VI. LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ, GÓI THẦU CÓ SỰ THAM GIA THỰC HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG

Mục 1: LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU QUY MÔ NHỎ

Điều 63. Hạn nút của gói thầu quy tế bào nhỏ

Điều 64. Lựa lựa chọn mái ấm thầu so với gói thầu quy tế bào nhỏ

Mục 2: LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU CÓ SỰ THAM GIA THỰC HIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG

Điều 65. Tư cơ hội hợp thức của xã hội dân sinh sống, tổ chức triển khai đoàn thể, tổ, group thợ thuyền bên trên khu vực khi triển khai gói thầu với sự nhập cuộc triển khai của nằm trong đồng

Điều 66. Quy trình lựa lựa chọn mái ấm thầu là xã hội dân sinh sống, tổ chức triển khai đoàn thể, tổ, group thợ

Điều 67. Tạm ứng, thanh toán giao dịch và giám sát, sát hoạch công trình

Chương VII. MUA SẮM TẬP TRUNG, MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ VÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Mục 1: MUA SẮM TẬP TRUNG

Điều 68. Nguyên tắc nhập sắm sửa tập luyện trung

Điều 69. Trách nhiệm nhập sắm sửa tập luyện trung

Điều 70. Quy trình sắm sửa triệu tập tổng quát

Điều 71. Danh mục sản phẩm & hàng hóa, cty vận dụng sắm sửa tập luyện trung

Điều 72. Nội dung thỏa thuận hợp tác khung

Mục 2: MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN

Điều 73. Nội dung sắm sửa thông thường xuyên

Điều 74. Quy trình triển khai sắm sửa thông thường xuyên

Mục 3: MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

Điều 75. Nguyên tắc công cộng nhập mua sắm dung dịch, vật tư hắn tế

Điều 76. Thẩm quyền nhập mua sắm thuốc

Điều 77. Trách nhiệm của những ban ngành nhập mua sắm thuốc

Điều 78. Quy trình thương thảo giá bán thuốc

Điều 79. Chỉ tấp tểnh thầu rút gọn

Điều 80. Tiêu chuẩn chỉnh reviews thuốc

Điều 81. Lựa lựa chọn mái ấm thầu cung ứng dung dịch và mua sắm dung dịch tập luyện trung

Mục 4: LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Điều 82. Quy trình lựa lựa chọn mái ấm thầu triển khai gói thầu cung ứng thành phầm, cty công

Điều 83. Chỉ tấp tểnh thầu gói thầu cung ứng thành phầm, cty công

Chương VIII. LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

Điều 84. Phạm vi và trong suốt lộ trình áp dụng

Điều 85. Nguyên tắc vận dụng lựa lựa chọn mái ấm thầu qua quýt mạng

Điều 86. Ngân sách chi tiêu nhập lựa lựa chọn mái ấm thầu qua quýt mạng

Điều 87. Đăng ký nhập cuộc khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Điều 88. Quy trình lựa lựa chọn mái ấm thầu qua quýt mạng

Chương IX. HỢP ĐỒNG

Điều 89. Nguyên tắc công cộng của hợp ý đồng

Điều 90. Giá hợp ý đồng

Điều 91. Đồng chi phí và mẫu mã thanh toán giao dịch hợp ý đồng

Điều 92. Tạm ứng hợp ý đồng

Điều 93. thay đổi giá bán và khối Iượng của hợp ý đồng

Điều 94. Thanh toán hợp ý đồng

Điều 95. Thanh toán so với loại hợp ý đồng hoàn toàn gói

Điều 96. Thanh toán so với loại hợp ý đồng theo đuổi đơn giá bán cố định

Điều 97. Thanh toán so với loại hợp ý đồng theo đuổi đơn giá bán điều chỉnh

Điều 98. Thanh toán so với loại hợp ý đồng theo đuổi thời gian

Điều 99. Thanh lý hợp ý đồng

 • Xem Thêm : Nghị tấp tểnh là gì?

Chương X. PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 100. Trách nhiệm của Sở trưởng; Thủ trưởng ban ngành ngang Sở, ban ngành nằm trong nhà nước, ban ngành không giống ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh

Điều 101. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho thị trấn, cấp cho xã và Thủ trưởng những ban ngành không giống ở địa phương

Điều 102. Trách nhiệm của Hội đồng quản lí trị, người hàng đầu doanh nghiệp

Điều 103. Trách nhiệm của Hội đồng quản lí trị của công ty liên kết kinh doanh, doanh nghiệp lớn CP và đại diện thay mặt hợp lí của những mặt mũi nhập cuộc hợp ý đồng liên minh kinh doanh

Điều 104. Trách nhiệm của đơn vị chức năng thẩm định

Điều 105. Thẩm tấp tểnh làm hồ sơ chào quan hoài, làm hồ sơ chào sơ tuyển chọn, làm hồ sơ chào thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu

Điều 106. Thẩm tấp tểnh thành phẩm reviews làm hồ sơ quan hoài, thành phẩm reviews làm hồ sơ dự sơ tuyển chọn, list mái ấm thầu thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi về nghệ thuật, thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu

Chương XI. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU, TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Mục 1: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU, TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Điều 107. Đăng ký, thẩm tấp tểnh, thừa nhận và xóa thương hiệu hạ tầng huấn luyện và đào tạo về đấu thầu

Điều 108. Tổ chức huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu

Điều 109. Điều khiếu nại so với giáo viên về đấu thầu

Điều 110. Đăng ký, thẩm tấp tểnh, thừa nhận và xóa thương hiệu giáo viên về đấu thầu

Điều 111. Điều khiếu nại cấp cho chứng từ huấn luyện và đào tạo về đấu thầu và chứng từ hành nghề ngỗng hoạt động và sinh hoạt đấu thầu

Điều 112. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các việc vận hành hoạt động và sinh hoạt huấn luyện và đào tạo về đấu thầu

Mục 2: TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP

Điều 113. Điều khiếu nại của tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp nghiệp

Điều 114. Xem xét, thừa nhận và đăng lên vấn đề về tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp nghiệp

Điều 115. Hoạt động của tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp nghiệp

Mục 3: TỔ CHUYÊN GIA

Điều 116. Tổ chuyên nghiệp gia

Chương XII. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU

Mục 1: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU

Điều 117. Xử lý trường hợp nhập đấu thầu

Mục 2: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU

Điều 118. Điều khiếu nại nhằm kiểm tra, giải quyết và xử lý loài kiến nghị

Điều 119. Hội đồng tư vấn

Điều 120. Giải quyết ý kiến đề xuất so với lựa lựa chọn mái ấm thầu

Chương XIII. XỬ LÝ VI PHẠM, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Mục 1: XỬ LÝ VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU

Điều 121. Các mẫu mã xử lý vi phạm nhập đấu thầu

Điều 122. Hình thức cấm nhập cuộc quy trình lựa lựa chọn mái ấm thầu

Điều 123. Hủy, đình chỉ, ko thừa nhận thành phẩm lựa lựa chọn mái ấm thầu

Điều 124. Bồi thông thường thiệt kinh hãi vì thế vi phạm pháp lý về đấu thầu

Mục 2: KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Điều 125. Kiểm tra hoạt động và sinh hoạt đấu thầu

Điều 126. Giám sát, theo đuổi dõi hoạt động và sinh hoạt đấu thầu

Chương XIV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Điều 127. Mẫu làm hồ sơ đấu thầu

Điều 128. Quản lý mái ấm thầu

Chương XV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 129. Hướng dẫn ganh đua hành

Điều 130. Hiệu lực ganh đua hành

Xem thêm: vẽ hoa mẫu đơn tattoo