mẫu sơ yếu lý lịch xin việc 2022

Trong năm 2022, người làm việc nộp làm hồ sơ ứng tuyển hoặc bổ sung cập nhật làm hồ sơ cho doanh nghiệp thì nên nộp sơ yếu hèn lý lịch theo đòi khuôn nào? Thị Lệ (Đồng Nai).

1. Mẫu sơ yếu hèn lý lịch dùng làm xin xỏ việc và chỉ dẫn sử dụng

File word Mẫu sơ yếu hèn lý lịch dùng làm ứng tuyển năm 2022 và chỉ dẫn cơ hội sử dụng

Bạn đang xem: mẫu sơ yếu lý lịch xin việc 2022

Ảnh[1]

Cộng hòa xã hội căn nhà nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN

1. Họ và tên[2]………………………………………..Nam/ Nữ ….…….……...................................

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………..………………………...................

3. Quê quán[3] ……………………………………………………………………………......................

4. Nơi ĐK hộ khẩu thông thường trú ……………………………..……………………….....................

5. Chỗ ở lúc này ……………………………….………………………………………........................

6. Điện thoại liên hệ……………………………………………………………………..........................

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………………………....................

8. Số CMND/CCCD………………….cung cấp ngày .…/…./……...điểm cấp…………..….……….............

9. Trình phỏng văn hóa[4]…………………………………….………………………………......................

10. Kết hấp thụ Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. bên trên …………..………………...……....................

11. Kết hấp thụ Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….……......................

12. Khen thưởng/Kỷ luật:………………….……………..………………………………......................

13. Sở trường:………………………………………………………………………………....................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH[5]

1. Họ và thương hiệu cha: …………………………………… Năm sinh: …..………………….......................

- Nghề nghiệp lúc này …………………….…………………………………………….......................

- Cơ quan liêu công tác……………………………………………………………………............................

- Chỗ ở hiện tại nay……………………………………………….………………………...........................

2. Họ và thương hiệu mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….………........................

- Nghề nghiệp hiện tại nay…………………….……………………………………………........................

- Cơ quan liêu công tác……………………………………………………………………............................

- Chỗ ở hiện tại nay……………………………………………….………………………............................

3. Họ và thương hiệu Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………......................

- Nghề nghiệp hiện tại nay…………………….…………………………………………….........................

- Cơ quan liêu công tác……………………………………………………………………….........................

4. Họ và thương hiệu Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………......................

- Nghề nghiệp hiện tại nay……………………….………………………………………….........................

- Cơ quan liêu công tác…………………………………………………………………….............................

5. Họ và thương hiệu Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: ………………….......................

- Nghề nghiệp hiện tại nay…………………….……………………………………………..........................

- Cơ quan liêu công tác……………………………………………………………………..............................

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ mon năm cho tới mon năm

Tên trường

hoặc hạ tầng móc tạo

Ngành học

Hình thức móc tạo[6]

Văn dẫn chứng chỉ[7]

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon năm cho tới mon năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Xem thêm: cọ râu vẽ nail

Tôi xin xỏ khẳng định phiên bản khai sơ yếu hèn lý lịch bên trên chính thực sự, nếu như với điều gì ko chính tôi phụ trách trước pháp lý về tiếng khai của tôi.

………, ngày ……tháng ……năm 2022

 Xác nhận của cơ sở đang được công tác làm việc

hoặc địa hạt điểm ĐK thông thường trú

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ ràng bọn họ tên)

…………………………


[1] Dán hình ảnh chân dung độ cao thấp 4x6.

[2] Ghi chữ in hoa.

[3] Ghi quê quán theo đòi vấn đề bên trên CMND/CCCD.

[4] Ghi trình độ chuyên môn văn hóa truyền thống (Ví dụ: Lớp 10/10 so với người chất lượng nghiệp lớp 10 hệ 10 năm, lớp 12/12 so với người chất lượng nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).

[5] Ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu, năm sinh, nghề nghiệp và công việc, điểm công tác làm việc của phụ huynh đẻ, anh bà bầu ruột.

[6] Ghi rõ ràng mẫu mã huấn luyện và giảng dạy (Ví dụ: Chính quy, bên trên chức…).

[7] Ghi rõ ràng chứng từ (Ví dụ: Tiến sĩ, Thạc sỹ, Cử nhân…).

Mẫu sơ yếu hèn lý lịch dùng làm ứng tuyển năm 2022

Mẫu sơ yếu hèn lý lịch dùng làm ứng tuyển năm 2022

2. Khái quát mắng về sơ yếu hèn lý lịch

Sơ yếu hèn lý lịch rất có thể được hiểu là tờ khai tổng quan liêu về vấn đề cá thể bao hàm thương hiệu, tuổi tác, tháng ngày năm sinh, điểm sinh, thương hiệu phụ thân, thương hiệu u và những vấn đề khác ví như quy trình tiếp thu kiến thức, thực hiện việc…Sơ yếu hèn lý lịch được dùng trong số hoạt động và sinh hoạt như ứng tuyển thực hiện, nhập học tập hoặc vô một vài giấy tờ thủ tục hành chủ yếu,...

3. Quy quyết định về xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch

Căn cứ Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy quyết định so với tờ khai lý lịch cá thể tiếp tục tiến hành việc xác thực chữ ký.

Trong ê, xác thực chữ ký là sự cơ sở, tổ chức triển khai với thẩm quyền theo đòi quy quyết định xác thực chữ ký vô sách vở và giấy tờ, văn phiên bản là chữ ký của tình nhân cầu xác thực theo đòi khoản 3 Điều 2 Nghị quyết định 23/2015/NĐ-CP.

2.1. Các tình huống ko được xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch

Trường ăn ý ko được xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch theo đòi Điều 25 Nghị quyết định 23/2015/NĐ-CP như sau:

- Tại thời gian xác thực, tình nhân cầu xác thực chữ ký không sở hữu và nhận thức và thực hiện căn nhà được hành động của tôi.

- Người đòi hỏi xác thực chữ ký xuất trình Giấy minh chứng dân chúng, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu không thể độ quý hiếm dùng hoặc hàng fake.

- Giấy tờ, văn phiên bản tuy nhiên tình nhân cầu xác thực ký vô với nội dung ngược pháp lý, đạo đức nghề nghiệp xã hội; tuyên truyền, khích động cuộc chiến tranh, chống cơ chế xã hội căn nhà nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử dân tộc của dân tộc bản địa Việt Nam; xúc phạm danh dự, phẩm giá, đáng tin tưởng của cá thể, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

- Giấy tờ, văn phiên bản với nội dung là ăn ý đồng, thanh toán, trừ tình huống xác thực chữ ký vô Giấy ủy quyền so với tình huống ủy quyền không tồn tại thù oán lao, không tồn tại nhiệm vụ bồi thông thường của mặt mũi được ủy quyền và ko tương quan cho tới việc trả quyền chiếm hữu gia sản, quyền dùng BDS hoặc tình huống pháp lý với quy quyết định không giống.

2.2. Thủ tục xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch

Việc xác thực chữ ký của những người khai lý lịch cá thể sẽ tiến hành vận dụng theo đòi quy quyết định bên trên khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Nghị quyết định 23/2015/NĐ-CP như sau:

- Người đòi hỏi xác thực chữ ký của tôi nên xuất trình những sách vở và giấy tờ sau đây:

+ Bản chủ yếu hoặc phiên bản sao với xác thực CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn độ quý hiếm sử dụng;

+ Giấy tờ, văn phiên bản tuy nhiên bản thân tiếp tục ký.

- Người tiến hành xác thực đánh giá sách vở và giấy tờ đòi hỏi xác thực, nếu như thấy đầy đủ sách vở và giấy tờ theo đòi quy quyết định, bên trên thời gian xác thực, tình nhân cầu xác thực sáng suốt, trí tuệ và thực hiện căn nhà được hành động của tôi

Và việc xác thực ko với những tình huống bên trên mục 2.1 nêu bên trên thì đòi hỏi tình nhân cầu xác thực ký trước mặt mũi và tiến hành xác thực như sau:

+ Ghi không thiếu thốn tiếng hội chứng xác thực chữ ký theo đòi khuôn quy định;

+ Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu, đóng góp lốt của cơ sở, tổ chức triển khai tiến hành xác thực và ghi vô bong xác thực.

Đối với sách vở và giấy tờ, văn phiên bản với kể từ (02) nhì trang trở lên trên thì ghi tiếng hội chứng vô trang cuối, nếu như sách vở và giấy tờ, văn phiên bản với kể từ 02 (hai) tờ trở lên trên thì nên đóng góp lốt giáp lai.

- Đối với tình huống xác thực chữ ký bên trên thành phần tiêu thụ và trả sản phẩm theo đòi chế độ một cửa ngõ, một cửa ngõ liên thông thì công chức tiêu thụ làm hồ sơ đánh giá những sách vở và giấy tờ. Nếu nhận biết tình nhân cầu xác thực với đầy đủ ĐK quy quyết định thì đề xuất tình nhân cầu xác thực ký vô sách vở và giấy tờ cần thiết xác thực và trả cho những người với thẩm quyền ký xác thực.

2.3. Nơi xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch

Nơi xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch được quy quyết định bên trên khoản 2 Điều 23 và khoản 9 Điều 2 Nghị quyết định 23/2015/NĐ-CP như sau:

- Trưởng chống, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thị trấn, quận, thị xã, TP.HCM nằm trong tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn;

- Công hội chứng viên của Phòng công hội chứng, Văn chống công chứng;

- Viên chức nước ngoài gửi gắm, viên chức lãnh sự của Cơ quan liêu thay mặt nước ngoài gửi gắm, Cơ quan liêu thay mặt lãnh sự và Cơ quan liêu không giống được ủy quyền tiến hành tính năng lãnh sự của nước Việt Nam ở quốc tế.

2.4. Mức phí xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch

Mức phí xác thực chữ ký vô sơ yếu hèn lý lịch là 10.000 đồng/trường ăn ý (trường ăn ý được hiểu là 1 trong những hoặc nhiều chữ ký vô và một sách vở và giấy tờ, văn bản) theo đòi Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC.

Xem thêm: cách vẽ 6 hình tròn trong logo