mất bảo hiểm y tế

Hiện ni người nhập cuộc bảo đảm hắn tế Khi bị thất lạc thẻ bảo đảm hắn tế hoàn toàn có thể tiến hành giấy tờ thủ tục van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế kèm cặp đơn van lơn cung cấp lại thẻ BHYT hợp thức gửi cho tới tổ chức triển khai Báo hiểm xã hội và để được tương hỗ giải quyết và xử lý.

Bạn đang xem: mất bảo hiểm y tế

Đơn van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

Quy ấn định về đơn van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

1. Đơn van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật Báo hiểm hắn tế 2014 về cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế nêu rõ: Người bị thất lạc thẻ bảo đảm hắn tế cần đem đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn ý kiến đề nghị van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế theo dõi khuôn mẫu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết ấn định 700/2006/QĐ-BHXH của Báo hiểm xã hội VN về việc cấp, vận hành và dùng Thẻ bảo đảm hắn tế.

1.1 Mẫu đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại thẻ BHYT

Người van lơn cung cấp lại thẻ BHYT hoàn toàn có thể xem thêm và chuyển vận về khuôn mẫu 02/THE theo dõi khuôn mẫu bên dưới đây:

Mẫu số 02/THE            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

................, ngày .... mon .... năm trăng tròn......            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP. Hồ Chí Minh .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:...............................................................................................................................

Thời hạn dùng từ thời điểm ngày ..../..../......... cho tới ngày ..../..../............

Lý bởi cung cấp lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị phòng ban Báo hiểm xã hội cung cấp lại thẻ BHYT nhằm thuận tiện Khi đi kiểm tra sức khỏe chữa trị dịch theo dõi chính sách BHYT.

..............., ngày .... mon .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                                (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Mẫu 02/THE đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại thẻ BHYT chuyển vận về TẠI ĐÂY

Như vậy hoàn toàn có thể thấy đơn van lơn cung cấp lại thẻ BHYT là sách vở cần thiết trong những việc tiến hành van lơn cung cấp lại thẻ BHYT theo như đúng quy ấn định.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

Hiện ni việc cấp lại thẻ BHYT cho những người nhập cuộc bảo đảm hắn tế đã được tiến hành giản dị và nhanh gọn đưa đến nhiều thuận tiện cho những người bị thất lạc thẻ BHYT. Theo ê, người bị thất lạc thẻ BHYT hoàn toàn có thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục van lơn cung cấp lại thẻ BHYT vị 1 trong những 2 cơ hội sau:

Cách 1: Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH

Cách 2: Làm giấy tờ thủ tục trực tuyến qua quýt Cổng công ty công Quốc gia.

Quy ấn định về giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

Quy ấn định về giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

2.1 Thủ tục van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế trực tiếp

Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH là sự việc người thất lạc thẻ BHYT cho tới thẳng đơn vị/ điểm thu BHYT và để được chỉ dẫn thực hiện giấy tờ thủ tục van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế. Về cơ phiên bản tiếp tục bao gồm quá trình tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Người bị thất lạc thẻ BHYT cần sẵn sàng 1 cỗ làm hồ sơ van lơn cung cấp lại thẻ BHYT theo dõi quy ấn định. Thành phần hồ nước sơ bao gồm: 

(1) Đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế.

(2) Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế theo dõi Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS) bởi người tiêu dùng làm việc sẵn sàng.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ van lơn cung cấp lại thẻ BHYT tại tổ chức triển khai BHXH

Sau Khi sẵn sàng 01 cỗ làm hồ sơ như bên trên, người van lơn cung cấp thẻ BHYT thực hiện nay nộp làm hồ sơ bên trên một trong những vị trí được quy ấn định sau:

  1. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cung cấp thị xã nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người tiêu dùng nằm trong BHXH cung cấp thị xã vận hành.

  2. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cung cấp tỉnh nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người tiêu dùng nằm trong BHXH cung cấp tỉnh vận hành.

Bước 3: Nộp phí cung cấp lại thẻ BHYT

Xem thêm: vẽ doraemon

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT năm trước người ý kiến đề nghị cung cấp lại thẻ nộp lệ phí cung cấp lại thẻ theo dõi nút lệ phí quy ấn định của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.

Bước 4: Giải quyết hồ nước sơ

Sau Khi nộp làm hồ sơ, phòng ban BHXH tiếp tục đánh giá tính rất đầy đủ và hợp thức của cục làm hồ sơ. Nếu làm hồ sơ đầy đủ ĐK tổ chức triển khai BHYT sẽ tổ chức cung cấp lại thẻ BHYT cho những người ý kiến đề nghị van lơn cung cấp lại thẻ BHYT.

Thời hạn giải quyết và xử lý làm hồ sơ là trong tầm 7 ngày thao tác kề kể từ thời khắc cảm nhận được đơn ý kiến đề nghị. 

Trong thời hạn hóng thẻ người bị thất lạc thẻ BHYT vẫn thừa hưởng những nghĩa vụ và quyền lợi BHYT thông thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người thất lạc thẻ BHYT có thể lựa lựa chọn ĐK nhận lại thẻ BHYT vị 1 trong những 3 cơ hội sau đây: 

  1. Nhận qua đàng bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp bên trên đơn vị/ công ty thực hiện việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo dõi lịch hẹn;

Như vậy là kẻ thất lạc thẻ BHYT tiếp tục được trao lại thẻ BHYT mới mẻ nhập thời hạn không thật 7 ngày thao tác, trải qua công thức nộp làm hồ sơ thẳng bên trên tổ chức triển khai Báo hiểm hắn tế như tiếp tục nêu bên trên.

2.2 Thủ tục van lơn cung cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế trực tuyến

Thực hiện nay Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn chống Chính Phủ về sự việc liên kết với Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia, Báo hiểm xã hội Việt nam giới tiếp tục phối phù hợp với văn chống Chính Phủ và những phòng ban nhằm tăng cấp khối hệ thống thanh toán.

Sau Khi Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia đầu tiên cút nhập sinh hoạt, BHXH VN tiếp tục đem thông tin về sự việc xây dựng những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới Báo hiểm xã hội bên trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia, nhập ê đem giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ BHYT bởi hư hỏng, thất lạc.

Hiện ni người nhập cuộc BHYT đem thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ BHYT online theo dõi quá trình sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia theo dõi đường đi sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản cá thể bên trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia (người tiếp tục có tài năng khoản bên trên cổng công ty công gửi thanh lịch Cách 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc phụ gia thông tin tài khoản cá thể.

Bước 4: Đăng ký cung cấp lại thẻ BHYT bởi hư hỏng, mất

Nhập kể từ khóa nhập dù mò mẫm tìm kiếm với nội dung “Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bên trên buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm hắn tế”

cấp lại thẻ BHYT qua quýt cổng công ty công quốc gia

Gõ mò mẫm tìm kiếm kể từ khóa nhằm mò mẫm kiếm

Tại hạng mục khêu gợi ý lựa chọn “Cấp lại thẻ BHYT bởi hư hỏng, mất” tiếp sau đó nhấn lựa chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua quýt cổng công ty công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến.

Lúc này, screen tiếp tục gửi thanh lịch Cổng công ty công trực tuyến của ngành bảo đảm xã hội (BHXH). Người sử dụng kế tiếp tiếp tục công việc nhập “Mã số Báo hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, lựa chọn “Tra cứu”, nhập vấn đề không đủ nhằm kết thúc.

Trong mục lựa lựa chọn địa điểm nhận làm hồ sơ, người làm việc hoàn toàn có thể lựa lựa chọn nhận bên trên “Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua công ty bưu chính”.

Lưu ý nên lựa chọn nhận thành quả qua quýt công ty bưu chủ yếu thì được gửi thẻ BHYT về tận mái ấm theo dõi địa điểm nhận làm hồ sơ tiếp tục ĐK. Trường phù hợp ĐK nhận bên trên Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả thành quả thì cần cho tới phòng ban BHXH nhằm nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận nhằm kết thúc hồ nước sơ

Người sử dụng nhập “Mã kiểm tra” và lựa chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan lại BHXH tiếp tục gửi thông tin xác nhận và hứa hẹn ngày trả thành quả cho tới số Smartphone ĐK.

Như vậy là các bạn đã thực hiện nay kết thúc việc thực hiện giấy tờ thủ tục van lơn cung cấp lại thẻ BHYT online qua quýt cổng DVC vương quốc. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, công sức của con người và ngân sách di chuyển. Các giấy tờ thủ tục cũng rất được xử lý và giải quyết và xử lý nhanh gọn, thuận tiện rộng lớn.

2.3. Thời gian trá cung cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ theo dõi quy ấn định bên trên Khoản 3, Điều 18, Luật bảo đảm hắn tế 2008 sửa thay đổi bổ sung cập nhật năm năm trước quy ấn định thời hạn cung cấp lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày cảm nhận được đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại thẻ, tổ chức triển khai bảo đảm hắn tế cần cung cấp lại thẻ cho những người nhập cuộc bảo đảm hắn tế. Trong thời hạn hóng cung cấp lại thẻ, người nhập cuộc bảo đảm hắn tế vẫn thừa hưởng nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm hắn tế.”

Tuy nhiên, bên trên Khoản 2, Điều 30, Quy trình phát hành tất nhiên Quyết ấn định số 595/QĐ-BHXH phát hành ngày 14/4/2017 quy ấn định từ thời điểm ngày 01/5/2017 thời hạn cung cấp thẻ BHYT như sau:

  • Trường phù hợp bất biến thông tin: cung cấp lại trong thời gian ngày Khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo dõi quy ấn định.

  • Trường phù hợp thay cho thay đổi thông tin: không thật 03 ngày Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo dõi quy ấn định.

  • Trường phù hợp người nhập cuộc đang được chữa trị bên trên những hạ tầng nhà giam dịch, chữa trị dịch, tiến hành trong thời gian ngày Khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo dõi quy ấn định.

Trường phù hợp cung cấp lại thẻ BHYT bởi bị thất lạc hoặc thay đổi thẻ BHYT bởi rách nát hư hỏng nhưng mà ko cần thay cho thay đổi vấn đề tiếp tục vô cùng thời gian nhanh nhằm mục tiêu đáp ứng quyền lợi cho những người nhập cuộc, nhất là tình huống đang được cần chữa trị bệnh

3. Khám chữa trị dịch nhập thời hạn hóng cung cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ nhập Khoản 3, Điều 15, Nghị ấn định 146/2018/NĐ-CP, nhập thời hạn hóng cung cấp lại thẻ BHYT, người nhập cuộc BHYT đi kiểm tra sức khỏe, chữa trị dịch cần thiết xuất trình giấy má hứa hẹn thành quả cung cấp lại thẻ BHYT và sách vở chứng tỏ nhân thân thiện (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần thiết các bạn xuất rất đầy đủ sách vở theo dõi quy ấn định là hoàn toàn có thể nhập cuộc nhà giam, chữa trị dịch vị BHYT. Các nghĩa vụ và quyền lợi nhập thời hạn hóng cung cấp lại thẻ, người nhập cuộc vẫn thừa hưởng thông thường.

Như vậy, tuy nhiên hiện nay hiện nay đã đem công thức thay cho thế mang đến thẻ BHYT song trong vô số tình huống dùng thẻ BHYT vẫn mang về một số thuận lợi chắc chắn. Thông qua quýt những share nhập nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH hòng rằng đem thể cung cung cấp nhiều vấn đề hữu ích cho mình hiểu.

Xem thêm: cách vẽ hoa hồng bằng hình trái tim