lúa gạo phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

24/08/2022 7,887

Bạn đang xem: lúa gạo phân bố tập trung ở miền

A. cận nhiệt độ.

B. nhiệt đới gió mùa.

Đáp án chủ yếu xác

C. ôn đới.

D. hàn đới.

Đáp án đích là: B

Lúa gạo là cây trở nên tân tiến rất tốt bên trên khu đất phù tụt xuống, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây hoa màu chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á bão táp mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, nén Độ, In-đô-nê-xi-a,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió mùa rét là điểm có tiếng về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Câu 4:

Xem thêm: ve doremon va nobita

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Loại cây nào là tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt độ và ôn đới nóng?

Câu 6:

Ngô là cây trở nên tân tiến chất lượng tốt bên trên đất

Câu 7:

Lúa mì phân bổ triệu tập ở miền

Câu 8:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây trở nên tân tiến rất tốt bên trên đất

Câu 10:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, cận nhiệt độ bão táp mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Câu 12:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây trở nên tân tiến rất tốt bên trên đất

Xem thêm: vẽ cây đàn