hình thoi có mấy trục đối xứng

Câu hỏi:

27/09/2022 1,518

Bạn đang xem: hình thoi có mấy trục đối xứng

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Hình thoi là hình với 2 trục đối xứng.

- Trục đối xứng này đó là đường thẳng liền mạch trải qua 2 đỉnh A và C, và đường thẳng liền mạch trải qua 2 đỉnh B và D.

Hình thoi với từng nào trục đỗi xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của hình thoi đó? (ảnh 2)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tam giác đều tại đây với từng nào trục đối xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của tam giác đều đó?

Tam giác đều tại đây với từng nào trục đối xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của tam giác đều đó? (ảnh 1)

Xem thêm: vẽ tàu titanic

Câu 2:

Tam giác ABC cân nặng bên trên A với từng nào trục đỗi xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của tam giác cân nặng đó?

Câu 3:

Hình lục giác đều sở hữu từng nào trục đỗi xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của lục giác đều đó?

 Hình lục giác đều sở hữu từng nào trục đỗi xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của lục giác đều đó? (ảnh 1)

Câu 4:

Hình chữ nhật với từng nào trục đỗi xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của hình chữ nhật đó?

Hình chữ nhật với từng nào trục đỗi xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của hình chữ nhật  đó? (ảnh 1)

Câu 5:

Hình vuông với từng nào trục đối xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của hình vuông vắn đó?

Hình vuông với từng nào trục đối xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của hình vuông vắn đó? (ảnh 1)

Câu 6:

Đường tròn trặn với từng nào trục đối xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của đàng tròn trặn đó?

Đường tròn trặn với từng nào trục đối xứng, hãy đã cho thấy những trục đối xứng của đàng tròn trặn đó? (ảnh 1)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK