hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

Câu hỏi:

12/02/2020 32,558

Bạn đang xem: hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

A. Chỉ với ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ với ở cá, lưỡng thê và trườn sát

C. Chỉ với ở mực ống, bạch tuộc, giun châm, chân đầu và cá

D. Chỉ với ở mực ống, bạch tuộc, giun châm và chân đầu

Đáp án A

Hệ tuần trả kép với ở ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Huyết áp thay cho thay đổi tự những nhân tố nào?

(1) Lực teo tim.

(2) Khối lượng huyết.

(3) Nhịp tim.

(4) Số lượng hồng huyết cầu.

(5) Độ quánh của huyết.

(6) Sự đàn hồi của gân máu.

A. (1),(2),(3),(4),(5).

B. (1),(2),(3),(4),(6).

C. (2),(3),(4),(5),(6).

D. (1),(2),(3),(5),(6).

Câu 2:

Ý này ko nên là đặc điểm của huyết áp

A. Càng xa cách tim áp suất máu càng giảm

B. Sự tăng dần dần của áp suất máu là vì sự yêu tinh sát của huyết với trở thành mạch và trong những phân tử huyết cùng nhau Lúc vận chuyển

C. Huyết áp cực to ứng với khi tim teo, áp suất máu rất rất tè ứng với khi tim dãn

D. Tim đập thời gian nhanh và mạnh thực hiện tăng áp suất máu, tim đập chậm rãi và yếu hèn thực hiện hạn chế huyết áp

Xem thêm: tranh vẽ trò chơi dân gian nhảy dây

Câu 3:

Cơ chế điều hoà nồng độ glucôzơ vô huyết tăng ra mắt theo đuổi trật tự động nào

A. Tuyến tuỵ → Insulin → Gan và tế bào khung hình → Glucôzơ vô huyết giảm

B. Gan → Insulin → Tuyến tuỵ và tế bào khung hình → Glucôzơ vô huyết giảm

C. Gan → Tuyến tuỵ và tế bào khung hình → Insulin → Glucôzơ vô huyết giảm

D. Tuyến tuỵ → Insulin → Gan → tế bào khung hình → Glucôzơ vô huyết giảm

Câu 4:

Khi cá thở rời khỏi, thao diễn thay đổi này ra mắt tiếp sau đây đúng

A. Thể tích vùng mồm tăng, áp suất vô vùng mồm ko thay đổi, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

B. Thể tích vùng mồm hạn chế, áp suất vô vùng mồm hạn chế, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

C. Thể tích vùng mồm tăng, áp suất vô vùng mồm tăng, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

D. Thể tích vùng mồm hạn chế, áp suất vô vùng mồm tăng nước kể từ vùng mồm trải qua mang

Câu 5:

Diễn thay đổi của hệ tuần trả hở ra mắt như vậy nào

A. Tim → Động mạch → Khoang huyết → trao thay đổi hóa học với tế bào → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → tĩnh mạch máu → Tim

B. Tim → Động mạch → trao thay đổi hóa học với tế bào → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → Khoang huyết → tĩnh mạch máu → Tim

C. Tim → Động mạch → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → Khoang huyết → trao thay đổi hóa học với tế bào → tĩnh mạch máu → Tim

D. Tim → Động mạch → Khoang huyết → Hỗn phù hợp dịch tế bào – huyết → tĩnh mạch máu → Tim

Câu 6:

Cơ chế giữ lại áp suất máu ra mắt theo đuổi trật tự động nào

A. Huyết áp thông thường → Thụ thể áp lực nặng nề gân máu → Trung khu vực điều hoà tim mạch ở hành óc → Tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp tăng vọt → Thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu

B. Huyết áp tăng vọt → Trung khu vực điều hoà tim mạch ở hành óc → Thụ thể áp lực nặng nề gân máu → Tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp thông thường → Thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu

C. Huyết áp tăng vọt → Thụ thể áp lực nặng nề gân máu → Trung khu vực điều hoà tim mạch ở hành óc → Tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp thông thường → Thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu

D. Huyết áp tăng vọt → Thụ thể áp lực nặng nề gân máu → Trung khu vực điều hoà tim mạch ở hành óc →Thụ thể áp lực nặng nề ở gân máu → Tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → Huyết áp bình thường

Xem thêm: vẽ bts chibi

TÀI LIỆU VIP VIETJACK