hành tinh nào lớn nhất trong hệ mặt trời

Sao Mộc là hành tinh ma lớn số 1 nhập Hệ Mặt trời. Giờ phía trên, hành tinh ma khí lớn tưởng sẽ là vị vua của những hành tinh ma, được xác lập là hành tinh ma có không ít mặt mũi trăng nhất.