hai hoang mạc nổi tiếng nhất ở châu phi là

Hai hoang phí mạc phổ biến nhất ở châu Phi là

A.Xahara và Tha.

Bạn đang xem: hai hoang mạc nổi tiếng nhất ở châu phi là

B.Xahara và Antacama.

C.Xahara và Namip.

D.Xahara và Gôbi.

Đáp án và lời nói giải

Xem thêm: hình con quỷ

Đáp án:C

Lời giải:Lời giải
Hai hoang phí mạc phổ biến nhất ở châu Phi là Xahara và Namip.
=> Chọn đáp án C

Vậy đáp án thực sự C.

Bạn với muốn?

Xem thêm: vẽ conan chibi

Xem thêm thắt những đề đua trắc nghiệm khác

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể các bạn quan hoài.