giám đốc điều hành tiếng anh là gì

Bản dịch của "giám đốc điều hành" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: giám đốc điều hành tiếng anh là gì

chevron_right

giám đốc điều hành {danh}

Bản dịch

VI

giám đốc điều hành {danh từ}

1. general

Chief Executive Officer (CEO)

2. tài chính

Xem thêm: Giày Jordan 1 Orange Rep 1:1 chuẩn phiên bản gốc

Chief Executive Officer (CEO)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "giám đốc điều hành" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chairman and Managing Director

Giám đốc điều hành

Chief Executive Officer (CEO)

Xem thêm: vẽ thác nước