đóng tiền bảo hiểm y tế

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/7/2023, nút đóng góp và cơ chế bảo đảm nó tế được kiểm soát và điều chỉnh phù phù hợp với nút bổng hạ tầng mới mẻ.

Bạn đang xem: đóng tiền bảo hiểm y tế

Từ ngày 01/7/2023, nút bổng hạ tầng được kiểm soát và điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng bám theo Nghị tấp tểnh 24/2023/NĐ-CP của nhà nước. Do cơ, nút đóng góp và cơ chế BHYT cũng rất được kiểm soát và điều chỉnh phù phù hợp với quy tấp tểnh mới mẻ.

Tăng ngân sách nhà đá trị bệnh dịch 1 thứ tự được chi trả 100%

Hiện ni, ngân sách cho 1 thứ tự nhà đá trị bệnh dịch thấp hơn 15% nút bổng hạ tầng (thấp rộng lớn 223.500 đồng) thì người nhập cuộc bảo đảm nó tế được thanh toán 100% ngân sách.

Như vậy, khi bổng hạ tầng tạo thêm 1,8 triệu đồng/tháng, mức ngân sách cho một thứ tự nhà đá bệnh dịch nêu bên trên sẽ thay thay đổi trở nên 270.000 đồng. 

Nếu ngân sách cho 1 thứ tự nhà đá trị bệnh tình của người bệnh dịch thấp rộng lớn 270.000 đồng thì được Quỹ hướng dẫn hiểm nó tế giao dịch thanh toán 100% ngân sách.

Như vậy mức ngân sách này tăng 46.500 đồng đối với trước thời điểm ngày 1/7/2023.

Thay thay đổi nút đóng góp bảo đảm nó tế hộ gia đình

Mức đóng góp bảo đảm nó tế  so với hộ mái ấm gia đình được quy tấp tểnh tại Nghị tấp tểnh 146/2018/NĐ-CP, như sau:

Người loại nhất: 4,5% nút bổng cơ sở;

Người loại hai: 70% nút đóng góp của những người loại nhất (3,15% nút bổng cơ sở).

Người loại ba: 60% nút đóng góp của những người loại nhất (2,7% nút bổng cơ sở).

Xem thêm: cách vẽ cây lúa

Người loại tư: 50% nút đóng góp của những người loại nhất (2,25% nút bổng cơ sở).

Người loại năm trở đi: 40% nút đóng góp của những người loại nhất (1,8% nút bổng cơ sở).

Từ 1/7/2023, khi tăng bổng hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng góp bảo đảm nó tế hộ mái ấm gia đình, như sau:

Người loại nhất: 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm (trước 1/7: 67.050 đồng/tháng; 804.600 đồng/năm).

Người loại hai: 56.700 đồng/tháng; 680.400 đồng/năm (trước 1/7: 46.935 đồng/tháng; 563.220 đồng/năm).

Người loại ba: 48.600 đồng/tháng; 583.200 đồng/năm (trước 1/7: 40.230 đồng/tháng; 482.760 đồng/năm).

Người loại tư: 40.500 đồng/tháng; 486.000 đồng/năm (trước 1/7: 33.525 đồng/tháng; 402.300 đồng/năm).

Người loại năm trở đi: 32.400 đồng/tháng; 388.800 đồng/năm (trước 1/7: 26.820 đồng/tháng; 321.480 đồng/năm).

Từ 1/7, thay cho thay đổi nút đóng góp bảo đảm nó tế hộ mái ấm gia đình - Hình ảnh 1.

Xem thêm: vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường

  • bảo đảm nó tế