đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm

Ông Điều dựa Được- Trưởng ban, Ban Thực hiện nay quyết sách BHXH, BHXH nước ta.

Bạn đang xem: đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm

- PV: Thưa ông, những quy tấp tểnh mới mẻ về chính sách hưu trí từ thời điểm ngày 01/01/2018 trở theo đòi Luật BHXH năm năm trước sở hữu thay cho thay đổi, ông hoàn toàn có thể cho thấy công thức tính lộc hưu sở hữu thay cho thay đổi không? Công thức cơ như vậy nào? Ngoài lộc hưu mỗi tháng Khi về hưu NLĐ sở hữu còn được trao khoản trợ cấp cho nào là không giống không?

+ Trưởng ban Thực hiện nay quyết sách BHXH Điều dựa Được: Về chính sách hưu trí Luật BHXH năm năm trước sở hữu một số trong những thay cho thay đổi tuy nhiên công thức tính lộc hưu mỗi tháng thì bất biến, công thức cơ như sau:

Lương hưu mỗi tháng = Tỷ lệ tận hưởng lộc hưu X Mức trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH (hoặc thu nhập mon đóng góp BHXH so với BHXH tự động nguyện).

Ngoài lộc hưu mỗi tháng, NLĐ còn được trao trợ cấp cho một chuyến Khi nghỉ ngơi hưu: trợ cấp cho một chuyến Khi về hưu là khoản trợ cấp cho trả mang lại thời hạn đóng góp BHXH cao hơn nữa thời gian đóng góp BHXH ứng nhằm đạt tỷ trọng tận hưởng lộc hưu nấc tối nhiều (75%).

-  Xin ông cho thấy ví dụ phương pháp tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu từ thời điểm ngày 01/01/2018 trở theo đòi Luật BHXH năm 2014?

+ Tỷ lệ tận hưởng lộc hưu tùy thuộc vào những yếu đuối tố: nam nữ, lứa tuổi Khi về hưu, chức vụ nghề nghiệp hoặc việc làm, điểm thao tác làm việc, thời hạn vẫn đóng góp BHXH. Trong số đó, thời hạn vẫn đóng góp BHXH sở hữu tầm quan trọng đưa ra quyết định cho tới tỷ trọng tận hưởng lộc hưu so với người về hưu.

Cụ thể, phương pháp tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu theo đòi thời gian vẫn đóng góp BHXH Tính từ lúc ngày 01/01/2018 như sau:

Quy tấp tểnh thời gian đóng góp BHXH ứng với tỷ trọng 45% so với làm việc phái nữ là đầy đủ 15 năm; so với làm việc phái mạnh thì thời hạn đóng góp BHXH ứng với tỷ trọng 45% quy tấp tểnh sở hữu trong suốt lộ trình ví dụ năm 2018 đầy đủ 16 năm, năm 2019 đầy đủ 17 năm, năm 2020 đầy đủ 18, năm 2021 đầy đủ 19 năm, năm 2022 đầy đủ 22 năm mới tết đến ứng với tỷ trọng 45%. Sau cơ, với cả phái mạnh và phái nữ cứ hàng năm đóng góp BHXH được xem tăng 2%, tối nhiều vị 75%.

Theo quy tấp tểnh nêu bên trên, giả thiết làm việc phái nữ sở hữu đầy đủ 25 năm đóng góp BHXH tính cho tới thời gian đầy đủ ĐK về tuổi tác quy tấp tểnh sẽ được tận hưởng lộc hưu nhập năm 2017 thì tỷ trọng % tận hưởng lộc hưu được xem như sau:15 năm đầu tính vị 45% + 10 năm tiếp theo sau hàng năm tính tăng 3% vị 30% tổng vị 75%; với tình huống làm việc phái nữ sở hữu đầy đủ 25 năm đóng góp BHXH tính cho tới thời gian đầy đủ ĐK về tuổi tác quy tấp tểnh sẽ được tận hưởng lộc hưu năm 2018 thì phương pháp tính tỷ trọng % tận hưởng lộc như sau: 15 năm đầu tính vị 45% + 10 năm tiếp theo sau hàng năm tính tăng 2% vị 20% tổng vị 65%. Như vậy, từ thời điểm năm 2018 trở chuồn, nhằm đạt được tỷ trọng % tận hưởng lộc hưu tại mức tối nhiều là 75% thì làm việc phái nữ cần sở hữu thời hạn đóng góp BHXH  thấp nhất là đầy đủ 30 năm.

Tương tự động với làm việc phái mạnh sở hữu đầy đủ 30 năm đóng góp BHXH tính cho tới thời gian đầy đủ ĐK về tuổi tác quy tấp tểnh nếu như về hưu nhập năm 2017 thì tỷ trọng % tận hưởng lộc hưu là 75% (15 năm đầu tính vị 45% + 15 năm tiếp theo sau hàng năm tính tăng 2% vị 30%); nếu như làm việc phái mạnh này về hưu nhập năm 2018 thì tỷ trọng % tận hưởng lộc hưu là 73% (16 năm đầu vị 45% + 14 năm tiếp theo sau hàng năm tính tăng 2% vị 28%).

Như vậy, so với làm việc phái mạnh, từ thời điểm năm 2018, quy tấp tểnh thời gian đóng góp BHXH nhằm đạt tỷ trọng 45% tiếp tục tăng theo đòi trong suốt lộ trình kể từ đầy đủ 16 năm cho tới đầy đủ hai mươi năm đóng góp BHXH nhập năm 2022. Như vậy, Tính từ lúc năm 2022 trở chuồn, nhằm đạt được tỷ trọng % tận hưởng lộc hưu tại mức tối nhiều là 75% thì làm việc phái mạnh cần sở hữu thời hạn đóng góp BHXH  thấp nhất là đầy đủ 35 năm.
 

Huu tri bs 091015.jpg

Tỷ lệ tận hưởng lộc hưu còn tùy thuộc vào lứa tuổi Khi về hưu. (Nguồn: Internet)

Cách tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu theo đòi lứa tuổi về hưu như sau:

Tỷ lệ tận hưởng lộc hưu còn tùy thuộc vào lứa tuổi Khi nghỉ ngơi hưu: Tuổi quy tấp tểnh thừa kế lộc hưu lại dựa vào ĐK thao tác làm việc, chức vụ nghề nghiệp, việc làm điểm thao tác làm việc, ví dụ như sau:

NLĐ thao tác làm việc nhập ĐK thông thường được quy tấp tểnh bên trên Điểm a Khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm năm trước thì tuổi tác quy tấp tểnh là đầy đủ 60 tuổi tác so với phái mạnh và đầy đủ 55 tuổi tác so với phái nữ.

NLĐ thực hiện nghề nghiệp hoặc việc làm việc nặng ô nhiễm nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng việc nặng ô nhiễm nguy khốn hoặc thao tác làm việc ở điểm sở hữu phụ cấp cho chống thông số 0,7 trở lên trên thì tuổi tác quy tấp tểnh là đầy đủ 55 tuổi tác so với phái mạnh và đầy đủ 50 tuổi tác so với phái nữ.

NLĐ thực hiện việc làm khai quật than thở nhập hầm lò thì tuổi tác quy tấp tểnh thừa kế lộc hưu là đầy đủ 50 tuổi tác.

Bên cạnh đó, theo đòi quy tấp tểnh của nhà nước, một số trong những tình huống được kéo dãn dài thời hạn thao tác làm việc không thực sự 5 năm ứng tiếp tục về hưu ở lứa tuổi cao hơn nữa 60 tuổi tác so với phái mạnh, cao hơn nữa 55 tuổi tác so với phái nữ.

Cách tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu so với người về hưu trước lứa tuổi về hưu theo đòi quy định:

Đối với những người về hưu trước tuổi tác quy tấp tểnh, phương pháp tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu như sau: tính tỷ trọng tận hưởng theo đòi thời gian vẫn đóng góp BHXH theo đòi thời hạn vẫn đóng góp BHXH theo đòi phương pháp tính bên trên, tiếp sau đó, tính tỷ trọng cần hạn chế trừ bởi về hưu trước tuổi tác quy tấp tểnh (trước lứa tuổi về hưu theo đòi quy tấp tểnh nêu trên); cứ hàng năm về hưu trước tuổi tác quy tấp tểnh thì hạn chế 2% (cả phái mạnh và nữ); Khi tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu so với tình huống tuổi tác về hưu sở hữu mon lẻ cho tới đầy đủ 6 mon thì nấc hạn chế là 1%, kể từ bên trên 6 mon thì ko hạn chế tỷ trọng %.Tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu so với tình huống thời hạn đóng góp BHXH sở hữu mon lẻ thì kể từ 01 mon cho tới 06 mon được xem là nửa năm; kể từ 07 mon cho tới 11 mon được xem là một trong những năm.Trường hợp ý làm hồ sơ của NLĐ ko xác lập được ngày, mon sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh nhằm tính tuổi tác thực hiện hạ tầng tính thời gian về hưu trước tuổi tác.

- Thưa ông, van nài ông cho thấy phương pháp tính nấc trung bình chi phí lộc hoặc thu nhập mon đóng góp BHXH thực hiện địa thế căn cứ xử lý tận hưởng chính sách hưu trí?

+ Mức trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH tùy thuộc vào NLĐ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc nào là, theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh hoặc theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc quy định; hoặc một vừa hai phải sở hữu thời hạn đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh một vừa hai phải sở hữu thời hạn đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định.

Cách tính nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH so với NLĐ sở hữu toàn cỗ thời hạn đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy định:

Tham gia BHXH trước năm 2016: Mức trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH nhằm tính lộc hưu là nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH của thời gian đóng góp BHXH trước lúc về hưu (bằng thông số chi phí lộc nhân với nấc lộc ít nhất cộng đồng ni là nấc lộc cơ thường trực thời gian tận hưởng lộc hưu).

Số năm đóng góp BHXH trước lúc về hưu thực hiện địa thế căn cứ tính nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH của NLĐ sở hữu toàn cỗ thời hạn đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh tùy thuộc vào thời gian chính thức nhập cuộc BHXH; ví dụ theo đòi Bảng sau:
 

Thời lừa lọc chính thức nhập cuộc BHXH

Số năm đóng góp BHXH trước lúc về hưu nhằm tínhmức bình quân chi phí lộc mon đóng góp BHXH

Trước ngày 01/01/1995

05 năm cuối trước lúc nghỉ ngơi hưu

Từ ngày 01/01/1995 cho tới ngày 31/12/2000

06 năm cuối trước lúc nghỉ ngơi hưu

Từ ngày 01/01/2001 cho tới ngày 31/12/2006

08 năm cuối trước lúc nghỉ ngơi hưu

Từ ngày 01/01/2007 cho tới ngày 31/12/2015

10 năm cuối trước lúc nghỉ ngơi hưu

Từ ngày 01/01/2016 cho tới ngày 31/12/2019

15 năm cuối trước lúc nghỉ ngơi hưu

Từ ngày 01/01/2020 cho tới ngày 31/12/2024

20 năm cuối trước lúc nghỉ ngơi hưu

Từ ngày 01/01/2025 trở đi

Của toàn bộ thời gian

Tham gia BHXH kể từ 01/01/2016 trở đi: Người chính thức nhập cuộc đóng góp BHXH từ thời điểm ngày 01/01/2016 trở theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh thì phương pháp tính nấc trung bình chi phí lộc đóng góp BHXH bên trên hạ tầng những nấc chi phí lộc vẫn đóng góp BHXH, được kiểm soát và điều chỉnh bên trên hạ tầng chỉ số giá bán chi tiêu và sử dụng của từng thời kỳ theo đòi quy tấp tểnh của nhà nước (cách tính như điểm ii nêu bên dưới đây).

Cách tính nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH so với NLĐ sở hữu toàn cỗ thời hạn đóng góp BHXH theo chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định thì tính trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH của toàn cỗ thời hạn đóng góp BHXH; nấc chi phí lộc vẫn đóng góp BHXH được kiểm soát và điều chỉnh bên trên hạ tầng chỉ số giá bán chi tiêu và sử dụng của từng thời kỳ theo đòi quy tấp tểnh của nhà nước.
 

NLD 311216 03.jpg

Mức trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH tùy thuộc vào NLĐ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc nào là. (Nguồn: Internet)

Ví dụ, về hưu nhập năm 2017 thì chỉ số giá bán chi tiêu và sử dụng được kiểm soát và điều chỉnh theo đòi Bảng 1 bên dưới đây:

Bảng 1(Áp dụng so với BHXH bắt buộc)
 

Năm

Trước

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mức điều chỉnh

4,40

3,74

3,53

3,42

3,18

3,04

3,09

3,10

2,99

2,89

2,69

2,48

Năm

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mức điều chỉnh

2,31

2,13

1,73

1,62

1,48

1,25

1,15

1,08

1,03

1,03

1,00

1,00

Ví dụ minh họa:

 Bà Lê Thị M sinh ngày 27/4/1962; sở hữu toàn cỗ thời hạn đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định từ thời điểm tháng 01/1994 cho tới mon 4/2017 vị 23 năm 4 mon (280 tháng), về hưu kể từ 01/ 5/2017 Khi đầy đủ 55 tuổi tác. Diễn đổi mới chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH của bà M như sau:

Từ 01/1994 cho tới 12/2000: 2.000.000 đồng

Từ 01/2001 cho tới 12/2006: 3.000.000 đồng

Từ 01/2007 cho tới 12/2013: 4.000.000 đồng

Từ 01/2014 cho tới 04/2017: 5.000.000 đồng

Mức chi phí lộc mon vẫn đóng góp BHXH được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian về hưu mon 5 năm 2017 của Bà M theo đòi Bảng sau:
 

Năm

Tiền lương  làm căn cứ  đóng BHXH bên trên thời gian đóng góp (đồng)

Tiền lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian về hưu (đồng)

Tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH (tính theo đòi năm) và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian về hưu (đồng)

1994

2.000.000

2.000.000 x 4,40 = 8.800.000 

8.800.000 x 12 = 105.600.000

1995

2.000.000

2.000.000 x 3,74 = 7.480.000  

7.480.000 x 12 = 89.760.000

1996

2.000.000

2.000.000 x 3,53 = 7.060..000  

7.060.000 x 12 = 84.720.000

1997

2.000.000

2.000.000 x 3,42 = 6.840.000  

6.840.000 x 12 = 82.080.000

1998

2.000.000

2.000.000 x 3,18 = 6.360.000  

6.360.000 x 12 = 76.320.000

1999

2.000.000

2.000.000 x 3,04 = 6.080.000  

6.080.000 x 12 = 72.960.000

2000

2.000.000

2.000.000 x 3,09 = 6.180.000  

6.180.000 x 12 = 74.160.000

2001

3.000.000

3.000.000 x 3,10 = 9.300.000   

9.300.000 x 12 = 111.600.000 

2002

3.000.000

3.000.000 x 2,99 = 8.970.000   

8.970.000 x 12 = 107.640.000

2003

3.000.000

3.000.000 x 2,89 = 8.670.000    

8.670.000 x 12 = 104.040.000  

2004

3.000.000

3.000.000 x 2,69 = 8.070.000   

8.070.000 x 12 = 96.840.000 

2005

3.000.000

3.000.000 x 2,48 = 7.440.000     

7.440.000 x 12 = 89.280.000   

2006

3.000.000

3.000.000 x 2,31 = 6.930.000   

6.930.000 x 12 = 83.160.000 

2007

4.000.000

4.000.000 x 2,13 = 8.520.000   

8.520.000 x 12 = 102.240.000 

2008

4.000.000

4.000.000 x 1,73 = 6.920.000   

6.920.000 x 12 = 83.040.000 

2009

4.000.000

4.000.000 x 1,62 = 6.480.000  

6.480.000 x 12 = 77.760.000

2010

4.000.000

4.000.000 x 1,48 = 5.920.000   

5.920.000 x 12 = 71.040.000

2011

Xem thêm: vẽ sirius

4.000.000

4.000.000 x 1,25 = 5.000.000  

5.000.000 x 12 = 60.000.000

2012

4.000.000

4.000.000 x 1,15 = 4.600.000  

4.600.000 x 12 = 55.200.000

2013

4.000.000

   4.000.000 x 1,08 = 4.320.000  

4.320.000 x 12 = 51.840.000

2014

5.000.000

5.000.000 x 1,03 = 5.150.000  

5.150.000 x 12 = 61.800.000

2015

5.000.000

5.000.000 x 1,03 = 5.150.000      

5.150.000 x 12 = 61.800.000    

2016

5.000.000

5.000.000 x 1,00 = 5.000.000    

5.000.000 x 12 = 60.000.000  

2017

(4tháng)

5.000.000

5.000.000 x 1,00 = 5.000.000   

5.000.000 x 04 = trăng tròn.000.000 

        Tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH sau khoản thời gian điều chỉnh

                        1.882.880.000

Mức trung bình chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ tính lộc hưu của bà M là:

1.882.880.000 đồng : 280 mon = 6.724.571 đồng

Tỷ lệ % tận hưởng lộc hưu của bà M là 70,5% (bà M về hưu nhập năm 2017 nên 15 năm đầu tính vị 45%, 8 năm tiếp theo sau hàng năm tính tăng 3% vị 24%, 04 mon lẻ được xem là nửa năm vị 1,5%).

Mức lộc hưu của bà M là: 6.724.571 x 70,5% = 4.740.822(đồng)

NLĐ một vừa hai phải sở hữu thời hạn đóng góp BHXH nằm trong đối tượng người sử dụng triển khai chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh, một vừa hai phải sở hữu thời hạn đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc quyết định thì nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH nhằm tính lộc hưu là nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH cộng đồng của những thời hạn như bên trên.

Ví dụ minh họa:

 Ông Nguyễn Văn X về hưu mon 8/2017 Khi đầy đủ 60 tuổi tác. Ông X sở hữu thời hạn nhập cuộc BHXH từ thời điểm tháng 01/1990 cho tới 7/2017 (27 năm 7 tháng); nhập đó:

- Thời lừa lọc từ thời điểm tháng 01/1990 cho tới 12/2009 (20 năm) là công chức, đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh với trình diễn đổi mới chi phí lộc 5 năm cuối như sau:

+ Từ 01/2005 cho tới 12/2006 vị 24 mon tận hưởng lộc thông số 4,4.

+ Từ 01/2007 cho tới 12/2009 vị 36 mon tận hưởng lộc thông số 4,74.

- Thời lừa lọc kể từ 01/2010 cho tới 7/2017 (7 năm 7 tháng) đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định với trình diễn đổi mới chi phí lộc như sau:

+ Từ 01/2010 cho tới 12/2013: 9.000.000 đồng

+ Từ 01/2014 cho tới 04/2017: 10.000.000 đồng

Mức trung bình chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ tính lộc hưu so với ông X, vị tổng chi phí lộc theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh và chi phí lộc theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định (sau Khi vẫn kiểm soát và điều chỉnh theo đòi chỉ số giá bán tiêu xài dùng) phân tách mang lại tổng số mon đóng góp BHXH. Trong đó:

Tính tổng chi phí lộc theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh, vị trung bình 5 năm cuối trước lúc gửi sang trọng chống ngoài Nhà nước nhân với tổng số mon đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh. Cụ thể:

Mức trung bình chi phí lộc mon thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy định:

{(4,4 x 1.210.000 x 24) + (4,74 x 36 x 1.210.000)} : 60 tháng

= (127.776.000 + 206.474.400) : 60 mon = 5.570.840 đồng

Tổng số chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh bên trên thời gian tận hưởng lộc hưu bằng:

5.570.840 x 240 mon (20 năm) = 1.337.001.600 đồng.

 Tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định được kiểm soát và điều chỉnh theo đòi chỉ số giá bán chi tiêu và sử dụng bên trên thời gian tận hưởng lộc hưu như sau:
 

Năm

Tiền lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH bên trên thời gian đóng góp (đồng)

Tiền lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian về hưu (đồng)

Tổng chi phí lộc thực hiện căn cứ  đóng BHXH (tính theo đòi năm) và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian về hưu (đồng)

2010

9.000.000

9.000.000 x 1,48 = 13.320.000   

13.320.000 x 12 = 159.840.000

2011

9.000.000

9.000.000 x 1,25 = 11.250.000   

11.250.000 x 12 = 135.000.000

2012

9.000.000

9.000.000 x 1,15 = 10.350.000  

10.350.000 x 12 = 124.200.000

2013

9.000.000

9.000.000 x 1,08 =   9.720.000   

  9.720.000 x 12 = 116.640.000

2014

10.000.000

10.000.000 x 1,03 = 10.300.000  

10.300.000 x 12 = 123.600.000

2015

10.000.000

10.000.000 x 1,03 = 10.300.000      

10.300.000 x 12 = 123.600.000    

2016

10.000.000

10.000.000 x 1,00 = 10.000.000    

10.000.000 x 12 = 120.000.000  

2017

(7tháng)

10.000.000

10.000.000 x 1,00 = 10.000.000   

10.000.000 x 07 =   70.000.000  

        Tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian về hưu (đồng)

 972.880.000

Tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ tính nấc trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH của ông X, vị tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi Nhà nước quy tấp tểnh + tổng chi phí lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH theo đòi chính sách chi phí lộc bởi người tiêu dùng làm việc quyết định:  1.337.001.600 + 972.880.000 = 2.309.881.600 đồng.

Mức trung bình chi phí lộc mon đóng góp BHXH thực hiện địa thế căn cứ tính lộc hưu của ông X bằng:

2.309.881.600 : 331(27 năm 7 tháng) = 6.978.494,260 đồng

Ông X sở hữu 27 năm 7 mon đóng góp BHXH. Tỷ lệ tận hưởng lộc hưu của ông X là 71% (ông X về hưu nhập năm 2017 nên 15 năm đầu tính vị 45%, 12 năm tiếp theo sau tính tăng hàng năm 2% vị 24% , 07 mon được xem tròn xoe vị 01 năm và vị 2%).

Mức lộc hưu mỗi tháng của ông X là: 6.978.494,260 x 71% = 4.954.730,900 đồng.

- Thưa ông, van nài ông cho thấy công thức tính lộc hưu và phương pháp tính nấc trung bình thu nhập mon đóng góp BHXH so với người nhập cuộc BHXH tự động vẹn toàn như vậy nào?

+  Công thức tính lộc hưu, phương pháp tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu so với người nhập cuộc BHXH tự động nguyện vận dụng công thức, phương pháp tính như so với chính sách BHXH nên, chỉ mất không giống là BHXH tự động nguyện ko quy tấp tểnh về hưu trước tuổi tác quy tấp tểnh.

Cách tính nấc trung bình thu nhập mon đóng góp BHXH: Thu nhập mon thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH so với người nhập cuộc BHXH tự động nguyện được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian tận hưởng BHXH theo đòi quy tấp tểnh của nhà nước.
 

NLD tim hieu CS 260116.JPG

Công thức tính lộc hưu, phương pháp tính tỷ trọng tận hưởng lộc hưu so với người nhập cuộc BHXH tự động nguyện vận dụng như so với chính sách BHXH nên.

Hưởng BHXH tự động nguyện nhập năm 2017 thì thu nhập thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH được kiểm soát và điều chỉnh theo đòi Bảng 2 bên dưới đây:

Bảng 2 (Áp dụng so với BHXH tự động nguyện):
 

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mức điều chỉnh

1,73

1,62

1,48

1,25

1,15

1,08

1,03

1,03

1,00

1,00

Ví dụ: Ông Trần Văn Y nhập cuộc BHXH với trình diễn đổi mới quy trình đóng góp BHXH tự động nguyện như sau:

- Từ 01/2008 cho tới 12/2010: Thu nhập thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH tự động nguyện là 2.000.000,00 đồng;

- Từ 01/2011 cho tới 12/2015: Thu nhập thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH tự động nguyện là 3.000.000,00 đồng;

- Từ 01/2016 cho tới 12/2016: Thu nhập thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH tự động nguyện là 3.500.000,00 đồng;

- Từ 01/2017 cho tới 11/2017: Thu nhập thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH tự động nguyện là 2.000.000,00 đồng;

Tính nấc trung bình thu nhập mon đóng góp BHXH nhằm thực hiện địa thế căn cứ tính tận hưởng BHXH của Ông Y bên trên thời gian mon 12/2017 như sau:
 

Năm

Tiền lộc thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH bên trên thời gian đóng góp (đồng)

Thu nhập thực hiện căn cứ  đóng BHXH và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian tận hưởng BHXH (đồng)

Tổng nhập (tính theo đòi năm) thực hiện căn cứ  đóng BHXH và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian tận hưởng BHXH (đồng)

2008

2.000.000

2.000.000 x 1,73 = 3.460.000

3.460.000 x 12 = 41.520.000

2009

2.000.000

2.000.000 x 1,62 = 3.240.000

3.240.000 x 12 = 38.880.000

2010

2.000.000

2.000.000 x 1,48 = 2.960.000

2.960.000 x 12 = 35.520.000

2011

3.000.000

3.000.000 x 1,25 =3.750.000

3.750.000 x 12 = 45.000.000

2012

3.000.000

3.000.000 x 1,15 = 3.450.000

3.450.000 x 12 = 41.400.000

2013

3.000.000

3.000.000 x 1,08 = 3.240.000

3.240.000 x 12 = 38.880.000

2014

3.000.000

3.000.000x 1.03 = 3.090.000

3.090.000 x12 =  37.080.000

2015

3.000.000

     3.000.000x 1,03 = 3090.000

3.090.000 x 12 =  37.080.000

2016

3.500.000

3.500.000x 1,00 =3.500.000

3.500.000 x 12 =  42.000.000

2017 (11 tháng)

2.000.000

2.000.000 x 1,00 = 2.000.000     

2.000.000 x 11 = 22.000.000   

        Tổng thu nhập thực hiện địa thế căn cứ đóng góp BHXH vẫn kiểm soát và điều chỉnh bên trên thời gian tận hưởng BHXH ( đồng)

379.360.000

Mức trung bình thu nhập mon đóng góp BHXH là: 379.360.000/119 mon = 3.187.899 (đồng).

- Thưa ông, Khi về hưu ngoài nấc lộc hưu mỗi tháng NLĐ còn thừa kế trợ cấp cho một chuyến Khi về hưu. Xin ông cho thấy phương pháp tính khoản trợ cấp cho này?

+ Trợ cấp cho một chuyến Khi về hưu là khoản trợ cấp cho trả mang lại thời gian đóng góp BHXH cao hơn nữa thời gian đóng góp BHXH quy tấp tểnh ứng với tỷ trọng tận hưởng lộc hưu tối nhiều 75%.

Cách tính, cứ hàng năm đóng góp BHXH cao hơn nữa thời gian đóng góp BHXH quy tấp tểnh ứng với tỷ trọng tận hưởng lộc hưu tối nhiều 75% được xem vị 0,5 mon nấc trung bình chi phí lộc hoặc thu nhập đóng góp BHXH.

Theo cơ, trước thời điểm ngày 01/01/2018 thì làm việc phái nữ sở hữu thời hạn đóng góp BHXH từ thời điểm năm loại 26 trở đi; làm việc phái mạnh sở hữu thời hạn đóng góp BHXH từ thời điểm năm loại 31 trở chuồn thừa kế khoản trợ cấp cho này.

Từ ngày 01/01/2018 trở chuồn sở hữu sự thay cho thay đổi ví dụ quy tấp tểnh về thời hạn đóng góp BHXH nhằm đạt tỷ trọng tối nhiều 75%, so với làm việc phái nữ là đầy đủ 30 năm đóng góp BHXH, so với làm việc phái mạnh thì quy tấp tểnh sở hữu trong suốt lộ trình tăng dần dần thời gian đóng góp BHXH nhằm đạt tỷ trọng tối nhiều 75%: kể từ 2018 trở chuồn, hàng năm gia tăng 01năm cho tới năm 2022 làm việc phái mạnh cần sở hữu đầy đủ 35 năm đóng góp BHXH mới mẻ thừa kế tỷ trọng tối nhiều 75% ( trong suốt lộ trình ví dụ như sau: năm 2018=31 năm; 2019=32 năm; 2020=33 năm; 2021=34 năm 2022=35 năm).

Như vậy, từ thời điểm năm 2018 làm việc phái nữ cần sở hữu thời hạn đóng góp BHXH từ thời điểm năm loại 31 trở chuồn, làm việc phái mạnh về hưu nhập năm 2018 thì cần sở hữu thời hạn đóng góp BHXH từ thời điểm năm loại 32 trở chuồn mới mẻ được trao khoản trợ cấp cho một chuyến Khi về hưu.Tương tự động, cho tới năm 2022 cần sở hữu thời hạn đóng góp BHXH từ thời điểm năm loại 36 trở chuồn mới mẻ được trao trợ cấp cho 1 chuyến Khi về hưu.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm: vẽ doraemon