de thi giữa kì 1 lớp 4 môn toánTrọn cỗ 30 đề đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều với đáp án và yêu tinh trận sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao vô bài bác đua Toán lớp 4.

Bạn đang xem: de thi giữa kì 1 lớp 4 môn toán

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 với đáp án (30 đề)

Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Chỉ kể từ 130k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 bạn dạng word với tiếng giải cụ thể, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo ra (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn xoe số 84 672 cho tới mặt hàng ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 vô số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay lập tức sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB với số đo là:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn nhỏ nhắn nhất với 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = đôi mươi là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tao công tía phát minh sáng tạo đi ra máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được phát minh sáng tạo vô thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn phù hợp cho từng khu vực chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ phù hợp cho từng khu vực chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số phù hợp vô khu vực trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá chỉ 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số tầm nằm trong của 9 và 11 là:

A. đôi mươi

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số phù hợp điền vô khu vực chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa mặt hàng buôn bán 2 quyển vở giá chỉ 8 000 đồng. Quý Khách Hoa ham muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi chúng ta Hoa nên trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 hiểu là:

A. Sáu mươi ngàn, tư ngàn, tư trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tư bốn ko tám.

C. Sáu tư ngàn tư mươi tám.

D. Sáu mươi tư ngàn tư trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 vô số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay lập tức trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho mặt hàng số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ vô mặt hàng số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát dân sinh của một số trong những TP.HCM năm 2020 được viết lách ở trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những TP.HCM này với số dân nhiều hơn nữa 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những TP.HCM này với số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy viết lách thương hiệu những TP.HCM theo đuổi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Tính. (2 điểm)

Xem thêm: Giày Jordan 1 Orange Rep 1:1 chuẩn phiên bản gốc

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số phù hợp vô khu vực trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một ngược dưa đỏ nặng nề 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một ngược dưa đỏ nặng nề 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc chắn rằng, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp với tía thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không coi vô vỏ hộp, mang ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số đương nhiên.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số tầm nằm trong của tía số: Số lẻ nhỏ nhắn nhất với cùng một chữ số, số chẵn nhỏ nhắn nhất với nhì chữ số và số chẵn nhỏ nhắn nhất với tía chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

Con ốc sên gold color và greed color đang được phủ thất lạc số theo lần lượt là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất trọng lượng đôi mươi kilogam. Bao gạo loại nhì nặng nề cấp gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhì cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 hiểu là:

A. Bảy trăm tía mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm tía mươi ngàn

D. Bảy trăm linh tía nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 vô số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số phù hợp điền vô khu vực chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số nhỏ nhắn nhất trong số số đôi mươi 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. đôi mươi 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

Góc với số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn xoe cho tới hàng ngàn ngàn được: 1 400 000. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất với nhì chữ số tương đương nhau là 11. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một cửa hàng đang được buôn bán 30 kilogam gạo tẻ với giá chỉ 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá chỉ 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa mặt hàng chiếm được từng nào chi phí khi buôn bán gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa mặt hàng chiếm được từng nào chi phí khi buôn bán gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa mặt hàng chiếm được từng nào chi phí khi buôn bán không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, viết lách số đo góc phù hợp vô khu vực chấm:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + yêu tinh trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC với số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán lớp 4 với đáp án và thang điểm của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp đỡ bạn học tập chất lượng và giành được điểm trên cao trong số bài bác đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: tranh vẽ trò chơi dân gian nhảy dây