đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với ma mãnh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 với ma mãnh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số cân nhau trong những phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color nhập hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ tiếp sau đây. Khẳng lăm le nào là sau đó là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong những câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn nào là vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như với thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên chất lượng tốt là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng tốt của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) số học viên khá vì thế 80% số học viên chất lượng tốt. Tìm số học viên khá của lớp.

c) lõi lớp chỉ mất học viên chất lượng tốt và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu vật giành thể hiện nay số km hoa trồng nhập vườn trong phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong những xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa cân nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được vì thế tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 đợt liên tục, với 4 đợt xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: cách vẽ cây đơn giản

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng lăm le nào là tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vì thế điểm O.

D) Tia không xẩy ra số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng hình mẫu số nhị phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm theo thứ tự là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay phép tắc tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua tía tổ làm việc của một nhóm phát hành được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc chất lượng tốt của tất cả group nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích thị hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào là trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của phép tắc tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược ví sinh nhị phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm đùa nhập khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở khu vực vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời lừa lọc nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm đùa ở khu vực cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường vẫn đùa từng nào giờ ở Lúc cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. lõi AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một vài nội dung với nhập cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu khá đầy đủ, Thầy/Cô mừng rỡ lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo gót chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và xẻ túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên chất lượng tốt toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm khá đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: vẽ lá phong