cấp lại bằng lái xe ô tô

Cấp lại Giấy luật lệ lái xe

Xem chi tiết

Bạn đang xem: cấp lại bằng lái xe ô tô

Trình tự động thực hiện

a) Nộp làm hồ sơ TTHC:
Người tài xế nộp làm hồ sơ kiến nghị cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế cho tới Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Cấp lại Giấy luật lệ tài xế vận dụng trong những tình huống sau:
+ Giấy luật lệ tài xế vượt lên thời hạn sử dụng;
+ Giấy luật lệ tài xế bị mất;

b) Giải quyết TTHC:
- Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ tiêu thụ, đánh giá hồ nước sơ; xác minh Giấy luật lệ tài xế (nếu Giấy luật lệ tài xế ko tự cơ sở tê liệt cấp); xét cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế hoặc đòi hỏi sát hạch sách lại theo đòi quy toan nhằm cấp cho lại Giấy luật lệ tài xế.
(Khi cho tới tiến hành giấy tờ thủ tục cấp cho lại giấy tờ luật lệ tài xế được tự sướng thẳng và xuất trình những bạn dạng chủ yếu làm hồ sơ nhằm so sánh, trừ những bạn dạng chủ yếu vẫn gửi).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày thực hiện việc
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • Lệ phí: - Phí sát hạch sách lái xe: + Đối với thi đua sát hạch sách tài xế xe gắn máy (hạng xe cộ A1, A2, A3, A4): sát hạch sách lý thuyết: 40.000đ/lần; sát hạch sách thực hành: 50.000đ/lần. + Đối với thi đua sát hạch sách tài xế xe hơi (hạng xe cộ B1, B2, C, D, E, F): sát hạch sách lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hạch sách nhập hình: 300.000 đ/lần; sát hạch sách bên trên đàng giao thông vận tải công cộng: 60.000 đ/lần Đồng
 • - Trường phù hợp giấy tờ luật lệ tài xế bị thất lạc, vượt lên thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên:
  + Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đòi quy toan, nên dự sát hạch sách lại những nội dung:
  a) Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, nên dự sát hạch sách lại lý thuyết;
  b) Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, nên sát hạch sách lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.
  + Thời gian ngoan trao giấy phép tài xế muộn nhất không thật 10 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày kết giục kỳ sát hạch sách.
  Trực tiếp 02 Tháng
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • - Trường phù hợp giấy tờ luật lệ tài xế bị thất lạc, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên thời hạn dùng bên dưới 03 tháng:
  Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo đòi quy toan, còn nếu không trừng trị hiện tại giấy tờ luật lệ tài xế hiện nay đang bị những cơ sở đem thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên nhập làm hồ sơ của cơ sở vận hành sát hạch sách, thì được cấp cho lại giấy tờ luật lệ tài xế.

  Thành phần hồ nước sơ

  Trường phù hợp Giấy luật lệ tài xế bị thất lạc, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy tờ luật lệ tài xế (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy ngục thất mức độ khoẻ của những người tài xế tự bệnh viện đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy toan, trừ tình huống cấp cho lại giấy tờ luật lệ tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3 Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy tờ minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người VN toan cư ở nước ngoài) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Đơn kiến nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường phù hợp Giấy luật lệ tài xế vượt lên thời hạn sử dụng:

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN toan cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài phó hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy ngục thất mức độ khoẻ của những người tài xế tự bệnh viện đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy toan. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn kiến nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Xem thêm: vẽ tranh tết đơn giản

  Trường phù hợp Giấy luật lệ tài xế bị thất lạc, vượt lên thời hạn dùng kể từ 3 mon...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN toan cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài phó hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy ngục thất mức độ khoẻ của những người tài xế tự bệnh viện đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy định Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn kiến nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan liêu thực hiện

  Cục Đường cỗ Việt Nam

  Sở Giao thông vận tải

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Người đem giấy tờ luật lệ tài xế vượt lên thời hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, Tính từ lúc ngày hết thời gian sử dụng, nên sát hạch sách lại lý thuyết nhằm cấp cho lại giấy tờ luật lệ lái xe; Từ 01 năm trở lên trên, Tính từ lúc ngày hết thời gian sử dụng, nên sát hạch sách lại cả lý thuyết và thực hành thực tế nhằm cấp cho lại giấy tờ luật lệ lái xe

  Xem thêm: giảm dung lượng file sketchup