cách vẽ nếp váy

यो ब्राउजरमा Facebook का कुकीहरू प्रयोग गर्ने अनुमति दिने हो?

हामी Meta का उत्पादनहरू का सामग्री प्रदान गर्न र ती सामग्रीको गुणस्तर सुधार गर्न कुकी र मिल्दाजुल्दा प्रविधिहरू प्रयोग गर्छौँ। हामी कुकीहरूबाट प्राप्त जानकारी Facebook मा वा त्यसबाहिर प्रयोग गरेर अझ सुरक्षित सुविधा प्रदान गर्न र खाता भएका मानिसहरूलाई Meta का उत्पादनहरू प्रदान गर्न र ती उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गर्न पनि ती प्रविधिहरू प्रयोग गर्छौँ।

Bạn đang xem: cách vẽ nếp váy

 • अत्यावश्यक कुकीहरूः Meta का उत्पादनहरू प्रयोग गर्न र हाम्रो साइटहरू चिताए अनुरूप काम गर्नका लागि यी कुकीहरू आवश्यक छन्।
 • अन्य कम्पनीहरूका कुकीहरूः हामीले Meta का उत्पादनका बन्द विज्ञापनहरू देखाउन र Meta का उत्पादनहरूमा नक्सा र भिडियो जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउन यी कुकीहरू प्रयोग गर्छौँ। यी कुकीहरू ऐच्छिक हुन्।

हामीले प्रयोग गर्ने एच्छिक कुकीहरू उपर तपाईंको नियन्त्रण हुनेछ। जुनसुकै बेला हाम्रा कुकीसम्बन्धी नीति मा गई कुकीहरू र हामीले तिनको प्रयोग कसरी गर्छौँ भन्ने कुराका बारेमा थप जान्नुहोस् र त्यहाँ गएर आफ्ना रोजाइहरू परिवर्तन गर्नुहोस् वा ती रोजाइहरूको समीक्षा गर्नुहोस्।

कुकीहरूका बारेमा

कुकीहरू भनेका वेब ब्राउजरमा आइडेक्टिफायरहरू भण्डार र प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने टेक्स्टका साना टुक्रााहरू हुन्। हामी Meta का उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न र अन्य वेबसाइट तथा एपहरूमा प्रयोगकर्ताका गतिविधिका बारेमा प्राप्त गर्ने जानकारी बुझ्न कुकी र मिल्दाजुल्दा प्रविधिहरू प्रयोग गर्छौँ।

तपाईंसँग खाता छैन भने हामी तपाईंका लागि विज्ञापनहरू पर्सनलाइज गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दैनौँ र हामीले प्राप्त गर्ने गतिविधि हाम्रा उत्पादनहरू सुरक्षित राख्न र तिनका अखण्डता कायम राख्नका लागि मात्र प्रयोग गरिने छ।

हाम्रो कुकीसम्बन्धी नीति मा गई कुकी र हामीले प्रयोग गर्ने समान प्रविधिहरूका बारेमा थप जान्नुहोस्।

हामी कुकीहरू किन प्रयोग गर्छौं?

कुकीहरूले हामीलाई मेटा उत्पादनहरू प्रदान गर्न, सुरक्षा गर्न र सुधार गर्न (जस्तै सामग्री पर्सनलाइज गरेर, विज्ञापनहरू मापन गरेर र सुरक्षित अनुभव प्रदान गरेर) मद्दत गर्दछन्।

हामीले Meta का उत्पादनहरू सुधार र अपडेट गर्दा हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरू समय-समयमा परिवर्तन हुन सक्छन्। हामी ती कुकीहरू निम्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्छौं:

 • प्रयोगकर्ताहरूलाई लग इन गरिराख्नका निम्ति प्रमाणीकरण गर्न
 • सुरक्षा, साइट र उत्पादनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न
 • हामीले तपाईंलाई विज्ञापनहरू देखायौँ भने विज्ञापन, सिफारिस, विशेष जानकारी र मापन प्रदान गर्न
 • साइटका सुविधा र सेवाहरू उपलब्ध गराउन
 • उत्पादनको पर्फर्मेन्स बुझ्न
 • विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने सुविधा अन गर्न
 • On third-party websites and apps lớn help companies that incorporate Meta technologies lớn share information with us about activity on their apps and websites.

कुकीहरू र हामीले तिनीहरूलाई हाम्रो कुकीसम्बन्धी नीति मा प्रयोग गर्ने तरिकाहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्।

Meta का उत्पादनहरू भनेका के हुन्?

हाम्रो गोपनीयता नीतिअनुसार Meta का उत्पादनहरूमा Facebook, Instagram र Messenger एपहरू र Meta ले उपलब्ध गराउने अन्य सबै सुविधा, एप, प्रविधि, सफ्टवेयर वा सेवाहरू पर्छन्।

कुकीसम्बन्धी तपाईंको रोजाइ

हामीले प्रयोग गर्ने एच्छिक कुकीहरू तपाईंले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ:

 • हामीले तपाईंलाई विज्ञापनहरू देखायौँ भने लाइक गर्ने बटन र Meta पिक्सेल जस्ता Meta टेक्नोलजी प्रयोग गर्ने कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका अन्य एप र वेबसाइटहरूमा भएका हाम्रा कुकीहरू तपाईंका विज्ञापनहरू व्यक्तिगिकरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 • हामी तपाईंलाई Meta का उत्पादनहरूमा हाम्रा उत्पादनहरूबाहिरका विज्ञापन देखाउन र नक्सा, भुक्तानी सेवा र भिडियोलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौँ।

तपाईं जुनसुकै बेला कुकीसम्बन्धी सेटिङमा गई आफूले रोजेका सेटिङको समीक्षा गर्न वा ती सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

Xem thêm: truyện ngôn tình sủng hoàn

अन्य कम्पनीहरूका कुकीहरू

हामी तपाईंलाई हाम्रा उत्पादनहरूबाहिरका विज्ञापन देखाउन र नक्सा, भुक्तानी सेवा र भिडियोलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्न अन्य कम्पनीहरू प्रयोग गर्छौँ।

हामी कुकीहरू कसरी प्रयोग गर्छौं

हामी हाम्रा उत्पादनहरूमा अन्य कम्पनीहरूका कुकीहरू प्रयोग गर्छौँ:

 • तपाईंलाई अन्य कम्पनीका एप र वेबसाइटहरूमा हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूका बारेमा विज्ञापनहरू देखाउन।
 • नक्सा, भुक्तानी सेवा र भिडियो जस्ता हाम्रा उत्पादनहरूमा सुविधाहरू प्रदान गर्न।
 • विश्लेषणका लागि।

यदि तपाईंले यी कुकीहरूलाई अनुमति दिनुभयो भने

 • तपाईंले Meta का उत्पादनहरूमा प्रयोग गर्ने सुविधाहरू प्रभावित हुने छैनन्।
 • हामी तपाईंका लागि Meta का उत्पादनहरूभन्दा बाहिर तपाईंका लागि विज्ञापनहरू अझ राम्रोसँग पर्सनलाइज गर्न सक्ने छौँ र तिनको पर्फर्मेन्स मापन गर्ने छौँ।
 • अन्य कम्पनीहरूले कुकीहरू प्रयोग गरी तपाईंका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने छन्।

तपाईंले यी कुकीहरूलाई अनुमति दिनुभएन भने

 • हाम्रा उत्पादनहरूका केही सुविधाहरूले काम नगर्न सक्छन्।
 • हामी Meta बाहिरका उत्पादनहरूमा तपाईंका लागि विज्ञापनहरू पर्सनलाइज गर्न वा तिनीहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न अन्य कम्पनीहरूका कुकीहरू प्रयोग गर्ने छैनौँ।

तपाईंले आफ्नो जानकारी नियन्त्रण गर्न सक्ने अन्य तरिकाहरू

खाता केन्द्रमा गई विज्ञापनसम्बन्धी आफ्नो अनुभव व्यवस्थापन गर्नुहोस्

तपाईं निम्न सेटिङमा गई विज्ञापनसम्बन्धी आफ्नो अनुभव व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।

विज्ञापनका प्राथमिकताहरू

तपाईं विज्ञापनसम्बन्धी प्राथमिकताहरूमा गई हामी तपाईंलाई विज्ञापनहरू देखाउँछौँ कि देखाउँदैनौँ भन्ने कुरा छनौट गर्न र तपाईंलाई विज्ञापनहरू देख्न प्रयोग गरिने जानकारीका सम्बन्धमा आफूले चाहेअनुसारका विकल्पहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।

विज्ञापन सेटिङहरू

हामीले तपाईंलाई विज्ञापनहरू देखायौँ भने हामी तपाईंलाई अझ राम्रा विज्ञापनहरू देखाउनका लागि हामी विज्ञापनदाता र अन्य साझेदारहरूले हामीलाई तपाईंले वेबसाइट र एपहरूलगायतका Meta कम्पनीका उत्पादनबाहिर गरेका क्रियाकलापका बारेमा उपलब्ध गराएको डेटा प्रयोग गर्छौँ। तपाईं विज्ञापनसम्बन्धी सेटिङमा गई हामी तपाईंलाई विज्ञापनहरू देखाउन यो डेटा प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।

Xem thêm: láng giềng hắc ám

अनलाइन विज्ञापनको बारेमा थप जानकारी

ब्राउजरका सेटिङहरूबाट कुकीहरू नियन्त्रण गर्ने

तपाईंको ब्राउजर वा यन्त्रले तपाईंलाई ब्राउजर कुकीहरू सेट गर्न र मेटाउन छनोट गर्न अनुमति दिने सेटिङहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ। यी नियन्त्रणहरू ब्राउजर नुसार फरक हुन्छन् र निर्माताहरूले कुनै पनि समय उनीहरूले उपलब्ध गराउने दुवै सेटिङहरू परिवर्तन गर्न र तिनीहरूले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्छन्। अक्टोबर ५, सन् २०२० देखि, तपाईंले तलका लिंकहरूमा लोकप्रिय ब्राउजरहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएका नियन्त्रणहरू बारे थप जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले ब्राउजर कुकी प्रयोग असक्षम गर्नुभएको छ भने Meta का उत्पादनहरूका केही भागले उचित रूपमा काम नगर्न सक्छन्। कृपया सतर्क हुनुहोस् कि यी नियन्त्रणहरू Facebook ले प्रस्ताव गर्ने नियन्त्रणहरूभन्दा फरक हुन्छन्।

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari
 • Safari Mobile
 • Opera