búp bê sữa của diệp thiếu gia

 • Reads 471,393
 • Votes 8,184
 • Parts 73

Complete, First published Mar 19, 2019

Bạn đang xem: búp bê sữa của diệp thiếu gia

Table of contents

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Thu, Mar 28, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Fri, Apr 12, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Thu, Apr 25, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Wed, May 1, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Sun, May 12, 2019

 • Fri, May 17, 2019

  Xem thêm: truyện người vợ thay thế

 • Fri, May 17, 2019

 • Fri, May 17, 2019

 • Fri, May 17, 2019

 • Fri, May 17, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Wed, May 22, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sun, May 26, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Sat, Jun 1, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Wed, Jun 5, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Mon, Jun 10, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Sat, Jun 15, 2019

 • Mon, Jun 24, 2019

 • Mon, Jun 24, 2019

  Xem thêm: cây lớn ở phương nam

 • Mon, Jun 24, 2019

 • Mon, Jun 24, 2019

Thể loại: sủng tận trời, lolita
  
  Nam phái đẹp chủ yếu tinh khiết sạch sẽ sạch!
  
  Diệp Tư ở ngôi trường học tập, là một trong những con cái nhóc tinh anh tai quái ngang bướng, khi còn trong nhà cũ của Diệp gia là một trong những cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngoãn biết nghe câu nói.. tuy nhiên ở trước mặt mũi chú Diệp Mạnh Giác, lại là đái quái chói quí thực hiện nũng.
  
  Tại vô đôi mắt Diệp Mạnh Giác, ngoài Diệp Tư bảo vật rời khỏi, ko hề với bất kể người phụ phái đẹp này không giống. Hắn cưng chiều cô yêu thương cô, đảm bảo an toàn cô toàn bộ những chuyện đều rước cô là trung tâm, vốn liếng tưởng rằng đơn thuần vì như thế bù lại sự thiếu vắng bị người thân quăng quật rơi, tuy nhiên thân thiện khi bất tri bất giác, đùng một phát phân phát hiện tại không còn thảy đều vẫn thay cho thay đổi.

#218langman