biển số xe an giang

Biển số xe pháo An Giang là bao nhiêu?

Cũng như là như biển số xe pháo những tỉnh, trở thành bên trên toàn quốc, biển khơi số xe pháo An Giang được quy toan bên trên Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển khơi số xe pháo xe hơi - xe máy nội địa Ban hành tất nhiên Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Theo cơ, biển khơi số xe pháo tỉnh An Giang bám theo quy toan đem ký hiệu mã số đầu là 67, bởi Phòng CSGT Công an Tỉnh An Giang vận hành và cung cấp cho những phương tiện đi lại bên trên địa phận tỉnh.

Bạn đang xem: biển số xe an giang

Chi tiết biển khơi số xe pháo máy An Giang bám theo từng thị trấn, TP. Hồ Chí Minh, thị xã

Tỉnh An Giang đem từng nào huyện? Hiện có 11 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, bao hàm 2 TP. Hồ Chí Minh (Tp. Long Xuyên, Tp. Châu Đốc), 1 thị xã (TX.Tân Châu) và các huyện của tỉnh An Giang là 8 thị trấn (Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, An Phú, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn). Theo quy toan, xe pháo máy An Giang sẽ tiến hành vận dụng biển khơi số xe pháo 5 số và dùng những ký hiệu vần âm riêng rẽ nhằm phân biệt biển khơi số bám theo từng thị trấn, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Biển số xe pháo máy An Giang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Long Xuyên 67-B1-B2-xxx.xx
Thành phố Châu Đốc 67-E1-xxx.xx
Thị xã Tân Châu 67-H1-xxx.xx
Huyện Châu Thành 67-C1-xxx.xx
Huyện Châu Phú 67-D1-xxx.xx
Huyện Tịnh Biên 67-F1-xxx.xx
Huyện An Phú 67-G1-xxx.xx
Huyện Phú Tân 67-K1-xxx.xx
Huyện Chợ Mới 67-L1-L2-xxx.xx
Huyện Thoại Sơn 67-M1-xxx.xx
Huyện Tri Tôn 67-N1-xxx.xx

Xem thêm: cách vẽ 6 hình tròn trong logo

Ngoài rời khỏi, Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển khơi số xe pháo xe hơi - xe máy nội địa Ban hành tất nhiên Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy toan biển khơi số xe pháo mang lại xe máy dưới dưới 100cc là biển khơi số xe 67-AA-xxx.xx; biển số xe pháo xe máy phân khối rộng lớn bên trên 175cc là biển khơi số xe 67-A1-xxx.xx; và biển khơi số xe pháo máy năng lượng điện là biển khơi số xe 67-MĐ1.

Xem thêm: ve tranh de tai luc luong vu trang

Biển số xe pháo xe hơi An Giang bám theo quy toan mới mẻ nhất

  • Biển số xe An Giang quy toan mang lại hiệu xe con cái kể từ 7-9 điểm trở xuống dùng ký hiệu là 67A-xxx.xx
  • Biển số xe pháo xe hơi chở khách hàng tầm trung và xe pháo kể từ 9 số ghế trở lên trên bên trên địa phận tỉnh An Giang là 67B-xxx.xx
  • Xe vận tải và xe pháo phân phối vận tải thì dùng ký hiệu trên biển khơi số xe pháo xe hơi tỉnh An Giang là 67C-xxx.xx
  • Biển số xe pháo nài ĐK bên trên tỉnh An Giang đem ký hiệu 67D-xxx-xx
  • Xe của những công ty đem vốn liếng quốc tế, xe pháo mướn của quốc tế, xe pháo của Công ty quốc tế trúng thầu bên trên tỉnh An Giang đem ĐK biển khơi số xe pháo là 67LD-xxx.xx