bạn tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi van nài mời mọc bạn cho tới tham gia 1 trong các buổi tiệc thân mật bạn bè nhằm ăn mừng...

Bạn đang xem: bạn tiếng anh là gì

expand_more We are having a các buổi tiệc nhỏ amongst friends vĩ đại celebrate…and we would be very glad if you could come.

close sibling-like friend

Chúng tôi van nài mời mọc bạn cho tới tham gia 1 trong các buổi tiệc thân mật bạn bè nhằm ăn mừng...

expand_more We are having a các buổi tiệc nhỏ amongst friends vĩ đại celebrate…and we would be very glad if you could come.

close sibling-like friend

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhị bạn tiếp tục đính thêm hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhị bạn tiếp tục đính thêm hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhị bạn tiếp tục đính thêm hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhị bạn tiếp tục đính thêm hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúc mừng bạn đạt được thành quả chất lượng nghiệp cao. Chúc bạn như ý vô sau này.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.

Chúng tôi vô cùng sung sướng khi nghe đến tin yêu nhỏ xíu trai/bé gái ngôi nhà bạn mới mẻ ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted vĩ đại hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Chúc mừng lễ đính thêm ước của nhị bạn. Chúc nhị bạn ở cùng nhau hạnh phúc!

Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng bạn đạt được thành quả chất lượng nghiệp cao. Chúc bạn như ý bên trên tuyến đường sự nghiệp!

Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.

Bạn được bố trí theo hướng dẫn dùng và bh của những sản phẩm năng lượng điện tử hoặc không?

Xem thêm: vẽ doraemon

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

Những đòi hỏi nguồn vào tuy nhiên thú nuôi của bạn cần thiết bao hàm _______________.

The entry requirements that your pet needs vĩ đại meet include a __________.

Chúc mừng bạn tiếp tục lấy được bởi vì thạc sĩ và chúc bạn đi làm việc may mắn!

Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.

Chúc mừng nhị bạn tiếp tục đính thêm hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?

Chúng tôi trân trọng mời mọc bạn cho tới sử dụng bữa tối nằm trong công ty chúng tôi nhằm ăn mừng...

We request the pleasure of your company at a dinner vĩ đại celebrate…

Chúng tôi van nài mời mọc bạn cho tới tham gia 1 trong các buổi tiệc thân mật bạn bè nhằm ăn mừng...

We are having a các buổi tiệc nhỏ amongst friends vĩ đại celebrate…and we would be very glad if you could come.

Bạn sở hữu list của những dịch fake sở hữu ghi nhận về [tên ngữ điệu ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

Mình vô cùng sung sướng Lúc có được thư / lời nói mời mọc / vật / kim cương bạn gửi.

I am very grateful vĩ đại you for letting bu know / offering bu / writing vĩ đại me…

Chúc mừng bạn tiếp tục trúng tuyển chọn đại học! Chúc bạn tận thưởng quãng đời SV của mình!

Well done on getting into University. Have a great time!

Thân mời mọc bạn... cho tới tham gia lễ trở nên hít của... và... vào trong ngày... bên trên...

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…

Mình vô cùng sung sướng Lúc có được thư / lời nói mời mọc / vật / kim cương bạn gửi.

I am very grateful vĩ đại you for letting bu know / offering / writing…

Trân trọng mời mọc bạn cho tới tham gia lễ đính ước của... và... vào trong ngày...

You are cordially invited vĩ đại … and … engagement các buổi tiệc nhỏ on…

Chúng tôi van nài trân trọng mời mọc bạn cho tới công cộng sung sướng nằm trong công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên... nhân thời cơ...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúc bạn một sinh nhật sung sướng và tuyệt vời!

Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!

Nhờ bạn gửi lời nói cho tới... hộ bản thân là bản thân vô cùng yêu thương và ghi nhớ quý khách.

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Ví dụ về đơn ngữ

Thing 2 stated that her and her boyfriend broke up because he wasn't being faithful.

He feels depressed during the Clip and sees his ex with a new boyfriend and looks away.

He says he isn't her boyfriend and makes her go away.

Her boyfriend died of sida, having despaired and become morose because of the disease.

The boyfriends then fight off the doctor's henchmen, a gorilla, a werewolf, and a creature of some sort.

As a youth, he was teased by his classmates for being overweight.

She has a habit of preaching about her hobby whenever she is excited and thus is generally avoided by her male classmates.

Her classmates are furious as they were waiting for a miracle vĩ đại occur.

His designs had garnered the attention of his classmates, who began offering vĩ đại buy his hand-designed shoes.

She is kind vĩ đại her classmates, however, which makes her very popular.

Xem thêm: gá lỗ chữ nhật