.
Bớt ảo tưởng đi, sống... phải biết mình biết ta

Bớt ảo tưởng đi, sống... phải biết mình biết ta

Với sự phát triển của xã hội thì việc chúng ta cần học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức là điều vô cùng cần thiết thế nhưng thực trạng giới trẻ hiện nay lại có xu hứng tự cho mình l...