.
Giới thiệu về ghế Tolix sử dụng tại thư viện các trường đại học, cao đẳng

Giới thiệu về ghế Tolix sử dụng tại thư viện các trường đại học, cao đẳng

Ghế Tolix được biết đến như một loại ghế đa năng có thể phù hợp với mọi không gian.